Decàleg per a impulsar el govern obert i la transparència als municipis catalans…i ara què?

El passat 9 de maig a l’EAPC hi va haver la Jornada sobre el govern obert i la transparència municipal.  Fruit d’aquesta jornada s’ha elaborat un decàleg que pot orientar els municipis de Catalunya a afrontar els reptes i les obligacions de transparència i govern obert que la futura Llei de transparència, accés a la informació i bon govern regularà, com també la normativa que elabori el Parlament de Catalunya i afecti el món local català.

Aquest decàleg fa referència a diferents aspectes rellevants, com poden ser el compromís polític, la modernització interna, l’ètica en l’actuació municipal, l’escolta activa, la informació accessible, el debat en el ple municipal, l’equilibri entre la tecnologia i els mitjans tradicionals, la presència virtual més enllà del web, la reducció dels costos tecnològics o l’estratègia adaptada a cada ajuntament.

Alguns d’aquests elements s’establiran a les respectives normes, estatal o autonòmica, però d’altres s’hauran de regular en l’àmbit de l’autonomia local. L’ EAPC, com a entitat activa i difusora d’aquestes reflexions a les administracions catalanes, us proposa en aquest bloc una sèrie de preguntes per a generar debat i participació. I amb aquesta implicació més directa, tant dels que varen participar a la jornada com dels que ara puguin dedicar una part del seu temps a compartir les reflexions amb els altres, podem aconseguir que el debat s’enriqueixi més enllà de la jornada.  Us animen que ens feu arribar les vostres reflexions i us agraïm per endavant la vostra participació.

Què en penseu d’aquest decàleg? Hi voleu afegir algun element? El trobeu útil? Potser és massa ambiciós i poc realista? Penseu que el compromís polític s’ha de manifestar en un codi ètic com el que recentment el govern francès ha imposat a alcaldes i regidors, tant del govern com de l’oposició? Requereix un acord ampli que inclogui també l’oposició municipal? Cal que els ajuntaments incloguin aquest decàleg en forma d’ordenança municipal, o això no ha de ser un requisit per tal d’arribar a uns bons resultats?  Penseu que els punts del decàleg són aplicables a tot tipus d’ajuntament?

I què hi diu la ciutadania? Penseu que aquesta Administració, que es proposa ser més transparent i oberta, ho serà realment? Penseu que les administracions són prou transparents i obertes? Considereu que aquestes propostes facilitaran que ho siguin més?

Esperem les vostres idees, comentaris i opinions.

Moltes gràcies!

Una resposta a “Decàleg per a impulsar el govern obert i la transparència als municipis catalans…i ara què?

  1. Bon dia!
    Aquest decàleg és molt encertat i oportú en línies generals. Felicitats per la feina feta.
    De totes formes, sembla que es vulgui evitar el termes “participació ciutadana” i “debat públic” que formen part no només dels processos de modernització de les adminitracions sinó que és part essencial del bon govern. Es tracta d’una manera de governar que suscita (arreu del món llevat de Catalunya) unanimitat política, ja sigui perquè s’esperen polítiques més igualitàries, ja sigui perquè s’eviten desordres i expressions de descontentament, ja sigui perquè es considera que qualsevol actuació pública només és legítima amb autorització de la ciutadania, ja sigui perquè es produixen decisions millors i més acceptades per tothom.
    En canvi, surten dos elements fonametals de la participació: l’escolta activa i l’accés a informació fiable. Així, doncs, recomanaria introduir explícitament la “participació ciutadana” o l'”obertura de debats públics”.
    En relació a la utilitat del decàleg, les recomanacions produeixen impactes difusos i a llarg termini, que és difícil d’avaluar perquè afecta a la qualitat de les actuacions dels decisors i funcionaris. Però tenint en compte el poc cost de la seva elaboració i difusió i el seu impacte potencial, segur que convé fer-ho.

Deixa un comentari