La recerca, clau per al desenvolupament i la innovació dels serveis públics

Foto: businessman holding business world de SOMMAI per a freedigitalphotos.net

La paraula recerca es defineix al diccionari com l’acció de cercar amb tota atenció per trobar o descobrir alguna cosa i, sovint, s’associa a la investigació científica, a la tasca dels metges, biòlegs, químics i altres especialistes per trobar un nou medicament, una nova forma de vida o alguna reacció que desconeixíem.

Però la recerca no es produeix només en aquestes disciplines; també ens cal recerca en les ciències socials, i persones que dediquin el seu temps a recopilar informació, relacionar-la, idear noves maneres de comportament social. En aquests àmbits, la paraula recerca s’associa principalment a dos conceptes: el desenvolupament i la innovació.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya atorga cada any unes subvencions a projectes de recerca que tinguin a veure amb aquests dos aspectes. Els projectes subvencionats són, principalment, dirigits i duts a terme per personal universitari que compta amb la col·laboració de treballadors públics, i tenen com a objectiu principal buscar noves maneres de gestionar les polítiques públiques de manera més eficient i més relacionada amb les necessitats reals de la ciutadania. A l’Escola considerem molt necessari dedicar una part de la nostra feina a promoure aquesta tasca de recerca, sempre tenint present que la finalitat és que pugui ser directament aplicable o bé que explori solucions innovadores o nous plantejaments.

Els estudis que s’estan duent a terme durant aquest any 2015 (ja iniciats el 2014) estan relacionats, per exemple, amb els models de gestió de les dades obertes a les administracions catalanes, els acords de partenariat públicoprivat, l’egovern aplicat als municipis, la gestió municipal mancomunada de serveis o la gestió de l’habitatge social. I per a la propera edició d’ajuts ja s’han presentat 29 projectes que hauran de ser avaluats.

Una de les tasques més importants relacionades amb la recerca és, sens dubte, la difusió. Per això l’EAPC també té el propòsit de difondre els resultats d’aquestes recerques i fer-les arribar a les administracions catalanes perquè els puguin servir de model per millorar la seva gestió.

Quin trobeu que és el millor mitjà per fer que la recerca i les bones pràctiques arribin als treballadors públics? L’organització de jornades, la publicació d’articles, la difusió mitjançant notícies? Esperem les vostres opinions!

Deixa un comentari