Una nova manera de governar: l’APP de #CoberturaMòbil. Primer premi de Gestió pressupostària, avaluació i transparència de la 3a edició dels Premis Alfons Ortuño -­ Jordi Puigneró i Ferrer

El nou país que estem construint reclama un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides en què els ciutadans puguin confiar en les institucions. La nova governança política ha de perseguir una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania. Cal retornar la política a la ciutadania; calen ciutadans i ciutadanes informats perquè puguin participar en la presa de decisions polítiques; cal consolidar unes institucions transparents, rigoroses i capaces de respondre a les demandes de la ciutadania.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital treballem en la implicació real dels ciutadans en els processos de decisió i col·laboració. Posem al centre la participació, una de les línies estratègiques d’smartCatalonia, l’instrument per fer de Catalunya un Estat digital de referència. Creiem que la participació és una oportunitat per implicar la ciutadania, vincular-la amb els seus representants polítics o per intervenir directament en processos d’informació, de consultes ciutadanes i de processos electorals. Aquesta dinàmica permetrà desenvolupar, establir, visualitzar i simular decisions i polítiques públiques, així com segmentar la població amb precisió, amb l’objectiu d’entendre millor les seves necessitats i conèixer-les amb més profunditat.

En aquest sentit, apoderar la ciutadania és fonamental perquè es produeixi un diàleg bidireccional entre ciutadania organitzada i el govern i les institucions. Cal, per tant, contribuir a fer visible el coneixement i l’expertesa d’un gran nombre de persones a nivell individual i grupal, fixant les seves pròpies agendes i desenvolupant les seves pròpies polítiques en noves formes de “crowdsourcing”, col·laboració i creativitat col·lectiva.

Una de les nostres responsabilitats com a Govern és que tots els ciutadans tinguem igualtat d’oportunitats. I això avui passa, també, per tenir accés a internet i, per tant, tenir cobertura per als dispositius de treball. Perquè avui tenir connectivitat vol dir tenir més portes per accedir al mercat laboral, per estudiar o simplement per relacionar-nos.

Com és sabut, però, Catalunya és un país orogràficament complicat, amb molta muntanya i poca plana, i de vegades es fa difícil en alguns indrets del país tenir les condicions òptimes de cobertura. La responsabilitat és compartida entre les operadores, la Generalitat i els ajuntaments. En relació amb les operadores, la nostra feina és posar-los-ho fàcil: construïm torres en indrets poc poblats i de difícil accés perquè ells puguin donar el servei a aquestes zones del país encara no suficientment connectades.

Com podem saber, però, d’una manera senzilla, eficaç, econòmica i neta, quins són els punts foscos de cobertura del país? Fa dos anys que vàrem crear l’APP per a mòbils “Cobertura Mòbil” amb l’objectiu d’oferir als ciutadans un mapa on es mostri la cobertura de qualsevol operadora que operi en el territori català, i amb qualsevol tecnologia (2G, 3G i 4G).

Per tal d’aconseguir aquesta informació, l’aplicació recopila les dades fent servir el concepte ‘crowdsourcing’, és a dir, a través de la col·laboració oberta i distribuïda dels ciutadans que voluntàriament s’instal·len el programari en els seus terminals mòbils. Un cop instal·lada el ciutadà ja no ha de fer res més, ja que és l’APP la que de forma automàtica mesura diàriament la cobertura allà on ets i envia les dades a un servidor central tot garantint-ne l’anonimat. Aquesta col·laboració ciutadana aporta a les dades un nivell de capil·laritat en el territori que és impensable d’aconseguir amb mitjans dedicats. Les dades recollides, per altra banda, són del tot anònimes, per la qual cosa la privacitat dels ciutadans resta garantida.

Disposar d’aquest precís mapa de cobertura en temps real que estem construint entre tots cada dia permet que els ciutadans i les empreses, els consumidors en definitiva, tinguin més i millor informació respecte a quin operador de telefonia mòbil ofereix millor servei allà on viuen o treballen. Aquest fet pot condicionar les decisions de contractació de servei i per tant obligar les operadores a millorar tant el servei com els preus. Ergo fomenta la competència. També permet al Govern prendre millors decisions sobre les inversions futures i fiscalitzar millor les de les operadores. En definitiva, l’APP de Cobertura Mòbil és un instrument de governança d’una política pública essencial en el segle XXI: millorar la connectivitat.

L’aplicació, promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, i desenvolupada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), es va presentar públicament al març del 2015, en el marc del Mobile World Congress, com una peça més en l’estratègia SmartCAT impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

En aquests dos anys, l’aplicació ha obtingut diferents reconeixements, tals com el Premi CNIS 2015 (millor iniciativa de col·laboració públicoprivada), la nominació per a la final mundial dels premis World Summit Awards, en la categoria de govern i apoderament del ciutadà en tecnologia, i recentment el Premi Alfons Ortuño de l’EAPC, en la categoria de Gestió pressupostària, avaluació i transparència.

Amb un volum de més de 10 milions de punts mesurats en els darrers dos anys, ofereix l’accés a les dades emmagatzemades mostrades en un mapa del territori. Aquest mapa és accessible tant des de la pròpia aplicació en el terminal mòbil, com des del web (http://coberturamobil.gencat.cat), i s’ofereix la possibilitat d’analitzar els resultats a través de diferents filtres, tals com l’operador, la tecnologia o el tipus de mapa. La informació recollida, a banda de presentar amb transparència la cobertura experimentada pel mateix ciutadà, permet la realització de diferents anàlisis sobre la cobertura mòbil experimentada des dels terminals privats que pot derivar en diferents actuacions per part del Govern en la millora de la qualitat de la telefonia mòbil a Catalunya.

Estem molt satisfets del resultat i la implicació ciutadana. De fet, creiem que el foment de la participació ciutadana per a la subsegüent execució de polítiques públiques es pot portar a terme a través d’iniciatives com aquesta. Aquest fet, a curt termini, pot donar lloc a accions de mobilització ciutadana que contribueixin a enfortir els vincles dels governants amb la ciutadania més enllà dels cicles electorals.

El nou país que estem construint reclama un govern transparent, que prengui decisions a partir de mesurar amb objectivitat gràcies a la col·laboració dels ciutadans, un govern que retorni la política a la ciutadania. I això ho estem fent en un moment històric en el qual, malgrat la confusió i les contradiccions, estem posant les bases de la Catalunya del futur.

 

Jordi Puigneró i Ferrer
Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Departament de la Presidència

Deixa un comentari