“El líder ha de comptar amb un propòsit alineat amb l’organització” – Carme Castro

Les empreses, des que naixen, reben la influència dels seus líders, els quals modelen les organitzacions i marquen la ruta a seguir. No obstant això, un bon líder és una persona  que genera seguidors, demostra interès per ajudar les persones perquè tinguin èxit i les motiva i inspira amb la seva manera d’actuar.

Segons Carme Castro, fundadora i sòcia de Kainova, un líder ha de tenir clar quina és la seva visió/missió, saber perquè lidera i conèixer quina és la seva raó de lideratge, és a dir, el seu propòsit. A més, és indispensable creure en aquests conceptes, “ja que només pots comunicar transmetent confiança, si t’ho creus”, indica Castro.

És indispensable que el líder es comuniqui amb claredat amb qualsevol persona amb qui es relacioni per tal d’aconseguir els resultats de manera col·laborativa.

Per últim, la competència més complexa per liderar és apoderar els equips perquè les persones realment vulguin involucrar-se, participar i acompanyar el líder.

Com s’apodera les persones?

  • Creient en l’equip
  • Escoltant-les activament
  • Donant-los les eines i l’entorn perquè aportin el millor com a persones i com a professionals
  • Acompanyant-les per tal que desenvolupin les seves habilitats

Tothom té aspiracions i maneres de ser diferents dels altres. Per tant, col·laborar, compartir objectius i aconseguir que tot l’equip vagi en una mateixa direcció és molt complicat. És responsabilitat del líder entendre les persones del seu equip i ajudar-les tant individualment com col·lectivament a desenvolupar-se.

Un líder s’enfronta constantment a situacions d’incertesa perquè no sempre pot tenir a la seva disposició tota la informació ni conèixer-ne tots els detalls. Una característica important d’un líder és l’habilitat de saber prendre decisions encertades amb els recursos de què disposa.

Els valors, guia interna de les persones

Els valors, guia interna de les persones

Els bons líders tenen uns valors arrelats basats en la integritat, l’honestedat i la coherència que es reflecteixen en els comportaments. Podem prendre com a exemple Gandhi, Mandela o Martin Luther King.

Tenint en compte aquests valors, el que es transmet, al cap i a la fi, és confiança i transparència a partir de la informació i de les maneres de treballar. “El líder és coherent entre el que sent, pensa, diu i fa”, indica la coach.

El líder és el patró de cultura corporativa, és a dir, és el model de referència per als seus col·laboradors. Ser conscient d’això és molt important perquè els líders són els responsables de les maneres de treballar i dels comportaments de les persones de l’empresa.

Com a conclusió, si un directiu vol ser un bon líder, els seus valors personals han d’estar alineats amb el seu estil de lideratge.

Carme Castro
Pionera a Espanya de coaching grupal i coaching d’equips. Professional amb més de 30 anys d’experiència en lideratge i gestió d’equips. És experta en interrelacions personals i equips d’alt rendiment. Apassionada per la innovació i millora contínua com a actitud de vida.

 

Deixa un comentari