Quins reptes tenen les administracions públiques catalanes del futur? – Xarxa d’Innovació Pública

El món d’avui està en constant canvi a causa de l’efecte combinat de les diferents tecnologies digitals. La revolució digital ens afecta a tots i en tots els àmbits de la nostra vida, i modifica el nostre comportament com a persones i com a societat. Està canviant dramàticament la manera com ens relacionem, com treballem, com aprenem, com fem negocis, com fem política o fins i tot com eduquem els nostres fills.

El món digital en què vivim està influint en el comportament humà, està fent aparèixer una nova cultura, fet que ha donat pas a una nova societat: la societat digital. Ja no es tracta d’una societat que usa la tecnologia, sinó d’una que basa en la tecnologia les seves relacions i la gestió del seu coneixement.

I, és clar, a una societat digital li correspon una Administració digital: una Administració que sigui capaç d’assumir amb velocitat els canvis tecnològics, capaç d’entendre’n el significat dins la societat connectada actual; una Administració dinàmica, atenta i permeable que no vagi a remolc, sinó que impulsi la seva societat i creï la infraestructura (digital) necessària perquè es desenvolupi plenament.

Aquest és el repte fonamental, però la situació actual resulta llunyana i decebedora en molts aspectes. Sense cultura digital la nostra Administració fracassarà en la seva missió de donar servei a la societat digital. En el món digital el risc més gran és no prendre riscos!

Com ha de ser el personal públic que assumeixi aquests nous reptes?

En l’era digital, hem de sentir-nos còmodes amb la tecnologia, sobretot com a eina d’exploració. El món digital d’avui demana constant experimentació i aprenentatge. Cal disposar del tarannà explorador d’un viatger i la curiositat innata d’anar més enllà del paper de treball definit.

El personal de les administracions públiques, com la resta de les organitzacions, haurà de tenir mentalitat digital que accepti les noves formes de treballar sense sentir-se amenaçat. Si els treballadors volen ser rellevants per a les seves empreses hauran de saber aprofitar l’oportunitat per explorar i aprendre més enllà del compliment estricte del seu deure.

La complexitat actual exigeix ​​diversitat de pensaments, d’enfocaments i d’idees per resoldre problemes. La innovació i la creació de valor en aquest context necessiten persones cognitivament diverses amb experiències variades i diferents visions. La col·laboració és l’única manera de tenir sentit en un món complex. La diversitat cognitiva ens ajuda a tenir sentit davant la complexitat.

La cultura de les administracions s’ha de construir sobre individus amb gran autonomia i alt rendiment. Les organitzacions digitals eliminen les sitges entre departaments, funcions i línies d’informes; en canvi, creen equips multifuncionals autoorganitzats, no jeràrquics i amb capacitats per executar projectes sense por al fracàs, ja que el seu cost limitat pot produir descobriments molt valuosos.

Quin paper ha de jugar el sector públic en el futur i sobretot en relació amb la ciutadania?

Els serveis digitals oferts i utilitzats per les administracions públiques constitueixen la infraestructura crítica de les nacions democràtiques del segle XXI. Cal saber preveure, i canviar abans que sigui una necessitat urgent. Cal crear un context en què l’Administració entengui el canvi com a part del dia a dia, i que sàpiga prendre decisions a partir d’informacions incompletes i ambigües, i corregir-les permanentment.

Cal que l’Administració entengui el paper de la tecnologia digital en la configuració de la cultura i el comportament, i que l’utilitzi com a avantatge: és la clau per a un lideratge eficaç en el futur. Ha de ser iniciadora del canvi i ha d’assumir la responsabilitat de crear la cultura digital i la mentalitat, generant una experiència digital reflexiva i fructífera per a la societat per a qui treballa.

Com pot integrar l’Administració la cultura digital en la seva relació amb la ciutadania?

  • Aprofitant les oportunitats d’innovació, resolent problemes, compartint coneixements i aprenent dels altres.
  • Centrant-se en les necessitats de la ciutadania, amb l’ús de solucions digitals per transformar l’experiència del client
  • Modificant ràpidament les polítiques obsoletes i transformant-les des de la mentalitat digital
  • Adoptant proactivament les tendències digitals, tot entenent-les, fent-les seves i transformant-les en servei a la ciutadania.
  • Oblidant jerarquies internes que fan rígida una estructura que hauria de ser líquida i adaptable. Externament, associant-se amb xarxes externes (associacions, innovadors i la ciutadania en general)
  • Prenent millors decisions a partir de l’anàlisi de dades
  • Creant equips multidisciplinars i funcionals per optimitzar les habilitats del talent intern
  • Aplicant agilitat i flexibilitat, amb rapidesa i dinamisme en la presa de decisions i amb la capacitat d’adaptar-se a les demandes tecnològiques i socials canviants.

 REFLEXIÓ FINAL: Serem capaços de fer aquest viatge?

Si reaccionem immediatament podrem aprofitar el que ens ofereix aquest nou món transformador i híperconnectat, ple d’oportunitats inimaginables. El nou territori és incert, però si aprofitem el coratge, el respecte i la cura, , podrem generar els nous serveis que necessita la societat digital i que poden ser el major regal per a la nostra comunitat i per als propis treballadors públics.

Si l’Administració vol continuar tenint sentit i donant un servei adequat, haurem d’aconseguir fer el salt de gegant que sí o sí ens cal donar, altrament, no serem necessaris.

Xarxa d’Innovació Pública

 

 

3 respostes a “Quins reptes tenen les administracions públiques catalanes del futur? – Xarxa d’Innovació Pública

  1. és tan fàcil d’aplicar com treure’ns les cadenes que per la pròpia burocràcia ens hem posat. Donar flexibilitat de 7h a 20h en oficina i teletreball les 24h. Endarrerir els Caps i les velles polítiques de RRHH, i posar al capdavant líders que planifiquin a curt i llarg termini, que motivin alhora que exigeixen el rendiment de comptes. La tecnologia, com a eina i no com a objectiu, permet fer tot això. Però ho volem fer realment? depèn sols de nosaltres i de quantes antiquades normes que eliminem

  2. Molt interessant la reflexió. Però ahir el president va enviar una carta a en Rajoy per fax, i la va signar a mà. Això ens ha de fer pensar, en l’oportunitat digital en mans d’oportunistes funcionarials.

Deixa un comentari