Accelerar el canvi positiu a l’Administració pública – Pilar Pineda

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha acollit aquest estiu de 2017 una jornada de treball sobre emprenedoria i sector públic en el marc del projecte “L’emprenedoria com a estratègia per millorar el talent a les administracions públiques”. La trobada s’emmarcava en la fase final d’aquesta iniciativa després de realitzar entrevistes individuals a persones directives de l’Administració pública i aplicar qüestionaris als seus empleats. Van assistir-hi responsables i comandaments de l’Administració pública catalana, personal acadèmic i de recerca de diversos països, a més d’altres professionals interessats en la temàtica.

Presentada pel Dr. Nick Williams (Universitat de Leeds), durant la primera part la jornada va centrar-se a analitzar els resultats de la recerca obtinguts fins al moment. Al discurs d’obertura, l’investigador Konstantinos Karyotakis (Universitat Tècnica de Creta) va presentar els resultats del seu treball, en col·laboració amb Vassilis Moustakis, sobre la vinculació entre emprenedoria i sector públic i les bones pràctiques portades a terme a Grècia. Es van tractar temes com les emocions a l’emprenedoria, la diferència de gènere i la innovació al sector públic.

A continuació, els resultats preliminars del projecte van ser presentats per la Dra. Carla Quesada-Pallarès (codirectora) i la Dra. Pilar Pineda (directora). Es va destacar l’actual situació dels treballadors del sector públic de Yorkshire (Anglaterra) i Catalunya envers les seves conductes emprenedores. Es van revelar algunes incompatibilitats entre els empleats potencialment emprenedors i la burocràcia, la formalització i altres barreres que els treballadors es troben en el seu lloc de treball per ser emprenedors.

A la segona part de la jornada aquestes evidències es van contrastar amb les opinions dels servidors públics que van assistir a la jornada. Mitjançant diversos mètodes de discussió, els participants van compartir les barreres al comportament emprenedor que perceben a les seves organitzacions –com ara rigidesa normativa, formalització excessiva o baixa mobilitat interna– i les estratègies que podrien millorar la situació, com per exemple fomentar el treball en equip, desenvolupar projectes amb objectius comuns i clarament definits, o apropar-se als seus empleats i conèixer els seus objectius personals de futur. A més, es va tractar el tema dels processos de selecció i l’atenció a la generació mil·lennial, ja que és vist com un dels problemes de l’emprenedoria al sector públic. De fet, la majoria dels participants de la jornada van identificar les dificultats que avui impedeixen als joves treballar a l’Administració pública i, per tant, la seva absència en els equips gestors.

Finalment, es va reflexionar al voltant dels possibles canvis que s’esdevindrien en una hipotètica Administració del futur, l’any 2025. A continuació, es van treballar estratègies pràctiques que podrien ser utilitzades per les persones directives per millorar la situació actual (i accelerar el canvi cap a l’escenari 2025). Els participants es van centrar principalment en l’augment de la comunicació entre els seus companys, unitats i departaments, fomentant el treball en equip envers uns objectius consensuats entre tots. Així mateix, es va destacar el poder de la comunicació i la seva influència en els treballadors, amb la finalitat d’obtenir feedback per tal de dur a terme la millora contínua al lloc de treball.

En resum, la jornada va ser una experiència inspiradora i les discussions que s’hi van mantenir beneficiaran el resultat final del projecte. Les estratègies i recursos preliminars que van emergir durant tot el dia seran desenvolupats de forma més profunda i es compartiran amb els participants per tal que aquests puguin utilitzar-los al seu lloc de treball i accelerar el canvi positiu a l’Administració pública.

Pilar Pineda
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Investigadora principal del projecte “L’emprenedoria com a estratègia per millorar el talent a les administracions Públiques” subvencionat per l’Escola d’Administració Pública (convocatòria GRI/2734/2015).

Una resposta a “Accelerar el canvi positiu a l’Administració pública – Pilar Pineda

  1. Superant barreres per l’intraemprenedoria a les AAPP. Molt interessant! Llàstima que m’ho vaig perdre.
    Felicitats per la iniciativa!

Deixa un comentari