La integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Una realitat des de fa 20 anys – Marta Girabau i Marina Giménez

JL Bassas
JL Bassas
Mònica Izquierdo
Mònica Izquierdo
Octavi Panades
Octavi Panades
Teresa Samper
Teresa Samper

Aquest article es publica en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat que se celebra el dia 3 de desembre

A Catalunya, segons dades estadístiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha un total de 551.440 persones amb discapacitat, de les quals, 57.647 tenen discapacitat intel·lectual. El dia 3 de desembre és el dia mundial de les persones amb discapacitat. Aquest dia el va establir L’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1992 amb motiu del tancament del decenni 1983-1992, anys durant els quals va tenir lloc un procés de pressa de consciència i de successives mesures orientades a la millora de la qualitat de vida i consecució de la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat. Malgrat els avenços produïts encara avui en dia s’han de reivindicar el compliment de molts drets d’aquestes persones. La igualtat dels seus drets passa inevitablement per la seva inclusió laboral, que és la garantia de la plena inclusió social.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat basada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els pactes internacionals dels drets humans reconeixen que totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats, sense distinció de cap mena. Es va signar el 13 de desembre de 2006 a Nova York i l’Estat Espanyol la va signar el 30 de març de 2007. L’article 27 de la Convenció que  fa referència al treball i ocupació diu que els Estats s’han de comprometre a contractar persones amb discapacitat en el sector públic.

El Programa DIL

L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix l’accés a la Funció Pública de les persones amb discapacitat en els seus processos selectius d’acord amb la normativa vigent, a través de l’anomenada via de reserva. A banda del compliment d’aquesta norma i per garantir també la inclusió de col·lectius amb especials dificultats, la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, garanteix la integració de persones amb discapacitat intel·lectual des de fa vint anys, primer a través d’Acords de Govern,  i des de l’any 2003 a través de convocatòries específiques pel sistema del concurs de mèrits i capacitats.  Per garantir que la posterior adaptació i la integració  sociolaboral d’aquest col·lectiu específic sigui adequada, la Direcció General de Funció Pública desenvolupa el Programa DIL.

La filosofia d’aquest programa es basa en els principis d’integració, individualització, normalització i equiparació d’oportunitats. Això vol dir que s’ha configurat un model propi d’integració, que empra  una metodologia de treball basada en oferir el suport necessari i individualitzat a cada treballador i el seu entorn laboral. Aquest suport el fa l’equip de tècniques d’inserció laboral de Funció Pública.

Les tècniques visiten a cada treballador al seu lloc de treball per fer una valoració de com va el procés d’integració. La informació l’obtenen directament del treballador i de la seva persona de referència. La funció dels referents és, doncs, una peça clau del programa, ja que coneixen de primera ma les capacitats i dificultats dels treballadors a l’hora de desenvolupar la feina, i el que és més important, les dificultats a nivell relacional que poden tenir en l’entorn laboral. D’aquesta manera les tècniques poden oferir pautes, tant al treballador com al referent perquè  puguin desenvolupar les seves tasques correctament, i  poder mediar quan hi ha algun conflicte o dificultat relacional amb l’entorn de treball. Els referents, per tant,  són els companys i companyes que acullen als treballadors, els  hi expliquen les tasques, en supervisen la feina i els faciliten les relacions amb la resta de companys. Són el vincle entre el treballador i les tècniques.  Un altre aspecte fonamental del programa és la coordinació de l’equip tècnic amb l’entorn familiar i el teixit associatiu que dona suport al col·lectiu.

La formació al personal DIL i als seus referents

L’altra branca important del Programa és la formació continuada específica que es fa en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta formació afavoreix l’adaptació al lloc de treball, ja que s’ofereixen cursos  d’acollida per al personal  DIL que supera les convocatòries d’accés, en el moment d’incorporar-se al lloc de treball. Amb posterioritat, i durant tota la seva vida laboral, s’ofereixen cursos adaptats a les seves necessitats de formació:

  • Cursos relacionats amb les competències tècniques del seu lloc de treball: reprografia, enquadernació, escaneig de documents, arxiu, atenció al públic…
  • Cursos d’informàtica per aprendre o millora l’ús  del portal corporatiu, l’office bàsic o la navegació en xarxa.
  • Cursos de català per millorar l’ expressió oral i escrita,
  • cursos de prevenció, salut laboral i bones pràctiques ambientals.
  • Cursos de creixement personal, com ara, formació en millora de la motivació, autoestima, habilitats comunicatives, treball en equip o relacions interpersonals.

Juntament a aquesta formació adreçada al col·lectiu de treballadors amb discapacitat també s’ofereix una formació a les persones referents. Aquesta  formació consisteix en tallers participatius on poden intercanviar experiències i alhora rebre informació sobre aspectes de la discapacitat intel·lectual que els puguin ajudar a desenvolupar el seu rol com a referents.

La valoració global de la formació durant tots aquest anys, feta pels treballadors  del Programa, i els seus  referents és molt positiva.

La valoració del programa DIL per part dels seus protagonistes

L’any 2017 l’EAPC en col·laboració amb la Direcció General de Funció Pública va encarregar una enquesta de satisfacció sobre el Programa DIL. L’enquesta anava adreçada tant al col·lectiu de treballadors del Programa  com al seu personal referent. Els resultats van ser molt bons i van posar de manifest que el grau de satisfacció general envers el Programa DIL és molt alt.

Desitgem que l’Administració de Catalunya, pionera en la incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual a la Funció Pública  continuï  apostant per fer polítiques socials inclusives  i que  continuem avançant en l’assoliment de la igualtat de drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Valoracions que fan els protagonistes d’aquest programa

 

Testimonis

Josep Lluis Bassas Feria, treballador del Programa DIL al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Quines tasques fas?

Portar documentació que s’ha de lliurar en mà, tant a dependències del Departament, de la Generalitat com altres entitats. A peu o en transport públic.

Tasques de destrucció de paper.

Recollida de les bosses de reciclatge de paper i d’envasos de diversos edificis adscrits al Departament.

Distribució, al final del dia, de la documentació registrada i adreçada a les unitats internes de la conselleria.

Substitució puntual d’algun altre subaltern per fer alguna tasca durant la seva absència.

Estàs content/a amb la teva feina?

Sí, estic content.

Quina és la relació amb els companys?

És bona.

Què és el millor de la teva feina?

M’agrada molt sortir a fer encàrrecs per lliurar documentació, perquè em sento útil per col·laborar amb les tasques del Servei.

Si poguessis canviar alguna cosa de la teva feina, què canviaries?

Hi ha estones que no tinc feina i sí és molt sovint, es fa avorrit. Aprendre altres tasques.

Recomanaries a algú que coneguis que entrés a treballar a l’Administració?, per què?

Sí, ho recomanaria. És molt important tenir una feina i a la Generalitat m’he trobat un bon ambient;  hi ha un bon horari que permet fer altres activitats per la tarda; coneixes la Generalitat; fas cursos de formació i coneixes a molta gent.

 

Octavi Panadès . Referent del Programa DIL al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Quan temps fa que fas de referent?

Aproximadament fa 15 anys.

Quantes persones tens o has tingut a càrrec?

Dues persones

Després dels anys que portes com a referent fes una valoració general de lo que t’ha aportat personalment desenvolupar aquesta tasca?

La valoració és satisfactòria. Recordo que a l’inici, quan ens van dir que s’incorporava un treballador DIL al nostre servei i que me l’assignaven a mi, vaig tenir una reacció de mandra, rebuig, de feina afegida, etc, principalment per desconeixença del col·lectiu. Amb el temps, les sensacions van anar variant força i les impressions són totalment diferents. Hi ha hagut molt contrast i diferència entre els dos treballadors que he tingut. La primera treballadora era una persona de caràcter més complex, de forta personalitat, amb alguna dificultat d’integració en algun entorn laboral, amb canvis d’estat d’ànim, que requeria una atenció i un suport extra a la meva feina habitual i que va generar una forta dependència respecte a mi. També era la meva primera experiència en aquest àmbit i entenc que jo també m’havia d’acostumar i al principi tot va ser complicat. Amb el temps, aproximadament 5 anys, tot va ser més normal.

Amb el segon treballador ja porto uns 10 anys i l’experiència ha estat totalment oposada. Dins de les petites qüestions que poden anar sorgint i que s’han d’anar polint, per caràcter, per manera de ser, per altres aspectes, des de ben aviat ja vaig comprovar que tenia una autonomia que em va permetre fer la meva feina sense estar massa pendent d’ell.

Amb el primer treballador la relació era més de control diari, suport, gestió de conflictes, etc, i amb el segon gairebé només de supervisió i d’intervenció puntual en alguns aspectes.

Que és el que més t’agrada de la teva feina de referent?

Com he dit abans, el canvi que he experimentat des de l’inici. De la mandra i sensació de feina afegida a anar coneixent a les persones que integren el col·lectiu DIL i, tot i passar algun moment complicat, valorar-ho com una experiència positiva, principalment per ajudar-los a ells a una integració total en l’àmbit laboral.

I sovint, m’han ajudat molt i la satisfacció és plena.

En quins aspectes tens més dificultat per fer la teva tasca?

Crec que puc dir que ja tinc força experiència i també depèn del treballador que he tingut assignat.

Actualment no tinc cap dificultat destacada i, respecte l’inici de la col·laboració amb el Programa, sí que em va costar més la gestió d’algun conflicte.

Quins aspectes del Programa penses que es podrien millorar?

No destacaria res en especial. Entenc que és un Programa complex de gestionar i, com he dit abans, la situació que tinc actualment és força òptima.

 

Mònica Izquierdo treballadora del Programa DIL al Departament de Salut

Quines tasques fas?

Normalment poso paper a la fotocopiadora, també passo dades a l’ordinador, preparo correu per al registre, ajudo un cop a la setmana al Servei de Control Farmacèutic, cada 15 dies rego les plantes que no pot regar l’empresa i faig reciclatge de plàstic i paper quan no hi és el meu company. De tant en tant anem al parc logístic de la zona Franca amb la furgoneta, jo només hi vaig  quan falta algun dels companys que ho fa habitualment.

Estàs content/a amb la teva feina?

Si, normalment si

Quina és la relació amb els companys?

Bona, m’agraden tots i estic bastant contenta amb ells

Què és el millor de la teva feina?

Que estic molt activa, quan no estic fet una cosa estic fent una altra.

Si poguessis canviar alguna cosa de la teva feina, què canviaries?

No sé… potser alguna de les meves tasques. Hi tasques que m’agraden menys que altres.

Recomanaries a algú que coneguis que entrés a treballar a l’Administració?, per què?

Jo crec que si. Perquè aquí tens una feina amb un sou segur. Porto des de els 19 anys aquí i no he treballat abans en cap altre empresa, només he canviat de Departament dins de la Generalitat.

 

Maria Teresa Samper. Referent del Programa DIL al Departament de Salut

Quan temps fa que fas de referent?

Fa gairebé 11 anys.

Quantes persones tens o has tingut a càrrec?

Unes tres i alternant amb una altra companya dos més, així que en total cinc.

Després dels anys que portes com a referent fes una valoració general de lo que t’ha aportat personalment desenvolupar aquesta tasca?

Personalment  m’ha fet créixer perquè no és el mateix veureu des de fora que conviure amb una persona…  Te’ls estimes molt , per mi es com si se m’hagués ampliat la família. Tinc una vessant com de marassa. Els faig de mama de vegades tot i que ja sé que no s’ha de fer. Pot ser això és el que més m’agrada.

Que és el que més t’agrada de la teva feina de referent?

La vessant personal que implica la relació amb ells.

En quins aspectes tens més dificultat per fer la teva tasca?

Potser amb la primera persona que vaig treballar com a referent, que tenia un caràcter complicat i  no ho vaig saber gestionar prou bé.  Es difícil de compaginar amb la feina del dia a dia.  La feina de refent no es considera com una feina afegida.

Quins aspectes del Programa penses que es podrien millorar?

Fer alguna reunió on estiguem junts els referents i els treballadors DIL per posar en comú les experiències. Crec que estaria bé.

La resta m’agrada, també cal destacar el recolzament que tenim per part de les tècniques d’inserció laboral.

 

Marta Girabau Corrius. Tècnica en inserció laboral. Programa DIL. Direcció General de Funció Pública

Marina Giménez Ripoll. Tècnica en inserció laboral. Programa DIL. Direcció General de Funció Pública

6 respostes a “La integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Una realitat des de fa 20 anys – Marta Girabau i Marina Giménez

  1. Jo sóc integran del programa desde fa 15 any i gracies a ell estic treballant em un departement que a part de que m´ha aprecien estic molt agust.

  2. Gràcies Marina! No només vetlles per la evolució i adaptació a la feina del nostre company sinó que t’has preocupat des del principi per tot el seu entorn personal. Felicitats per la tasca.

  3. Felicitats a la Marta i a la Marina, les tècniques en inserció laboral del Programa DIL, compromeses amb la plena integració del col·lectiu. Bona feina, companyes !!

  4. Segueixo el Programa des del moment de la seva creació, quan l’alta de places per a aquest col.lectiu generava inseguretats internes a les unitats. Per sort, els esforços de les persones que en aquell moment van impulsar el projecte, dels que també hi van creure, dels que el supervisen i el mantenen viu, i -molt important- dels referents departamentals, ens apropen a un món real de diversitat funcional on tothom té cabuda. Felicitats!

Deixa un comentari