Impulsant la governança ètica i la cultura de la integritat en l’actuació pública – Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic

Reunió de la Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públicEn els darrers anys hi ha hagut a Catalunya un compromís creixent envers l’ètica pública que s’ha anat concretant en un conjunt d’iniciatives i d’actuacions, com l’aprovació de codis ètics i de conducta i la creació de comitès d’ètica, com a mecanismes de garantia, de control i/o d’elaboració o  seguiment de compliments dels codis, així com amb activitats i programes de formació i de recerca.

Pel que fa a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es va crear, ja l’any 1991 el Comitè de Bioètica de Catalunya i uns anys mes tard, el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (2010), la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública (2014), el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya (2015),  el Comitè Assessor d’Ètica Pública de Catalunya (2016), el Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del Servei Públic de Catalunya (2016), el Comitè d’Ètica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2017), i darrerament , el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (2018).

Elaboració del projecte de la Xarxa de Comitès d’ètica

En el Pla de Govern de la present legislatura, una de les mesures que formen part de l’Objectiu “Un Govern i una Administració del segle XXI”, és “Desplegar el model de governança ètica de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic”, sent una de les fites la de “Constituir i posar en marxa la Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic”. Per aquest motiu, durant els mesos d’octubre a desembre, representants dels diversos comitès d’Ètica de Catalunya han elaborat i constituït el projecte de la Xarxa de Comitès d’ètica.

Finalitat i objectius de la Xarxa

La finalitat de la Xarxa de Comitès d’ètica és generar sinèrgies per a potenciar la cultura de la integritat a l’Administració pública catalana, a través de la creació d’un espai de col·laboració en relació a la dimensió de l’ètica pública, que ha de tenir per objectius:

  • Potenciar la reflexió i el debat sobre els valors i el paper de l’ètica en el servei públic.
  • Incidir, a través de la coordinació dels diversos comitès d’ètica, en la promoció de bones pràctiques i experiències reeixides que afavoreixin la integritat i l’actuació ètica en el servei públic.
  • Intercanviar informació i experiències sobre el paper i les funcions dels comitès d’ètica.
  • Explorar eines d’actuació, instruments d’auditoria ètica i processos i dinàmiques de treball que contribueixin a millorar les pràctiques ètiques dels servidors públics.
  • Difondre, divulgar, compartir bones pràctiques i recomanacions que siguin de comú interès, que serveixin de guia en la manera de procedir íntegra de l’Administració pública.
  • Participar en congressos, seminaris i tota mena d’iniciatives nacionals o internacionals relacionades amb l’impuls a les pràctiques ètiques en el servei públic.
  • Desenvolupar projectes de comú interès relacionats amb els seus àmbits de treball.

Composició de la Xarxa i aportacions

La Xarxa de Comitès d’ètica la conformen representants de cadascun dels comitès i comissions d’ètica existents o que en el futur es constitueixin i l’Escola d’Administració Pública com l’entitat pública de referència a Catalunya pel que fa a la formació, la recerca i la generació de coneixement en matèria de govern, administració, funció i gestió de polítiques públiques. La coordinació d’aquesta Xarxa es realitza des de la Secretaria d’Administració Pública i l’Escola d’Administració Pública.

En les dues reunions realitzades fins a data d’avui, les persones participants, han posat de manifest que:

  • La Xarxa és un element que pot aportar valor a l’actual situació de desenvolupament de la cultura ètica i d’integritat a l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
  • La Xarxa és un espai per a potenciar el debat, intercanviar informació i experiències i desenvolupar projectes de comú interès.
  • La Xarxa no substitueix ni substituirà els actuals Comitès d’ètica i els que es puguin crear en el futur, ni té per objectiu homogeneïtzar els seu funcionament i/o composició. Cadascun d’ells té la seva pròpia història, els seus objectius, i la seva composició respon a criteris diversos. Són fets diferencials que cal reconèixer i respectar, atès que son elements que enriqueixen l’entorn i cultura ètiques.

La Xarxa de Comitès d’ètica ha establert diferents àrees en les que es considera aporta valor afegit i és rellevant, com són, donar mes visibilitat i relleu als Comitès ètics, avançar en l’anonimització de bústies ètiques, impulsar mesures de protecció dels alertadors, optimitzar els esforços i recursos en formació i impulsar la recerca en ètica pública.

En el decurs del primer trimestre de 2019, es previst realitzar una jornada de presentació d’aquesta Xarxa de Comitès d’ètica que just acabem de posar en marxa, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Jornada de la que se’n farà difusió i a la que us convidem a participar, i així poder anar bastint conjuntament una administració fonamentada en valors compartits,  orientada a l’interès públic i al bé comú i que posa a les persones i a la ciutadania en el centre de les seves polítiques públiques. Us hi esperem.

2 respostes a “Impulsant la governança ètica i la cultura de la integritat en l’actuació pública – Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic

Deixa un comentari