Els grups de treball multidisciplinaris (GTM) de la Generalitat de Catalunya han esdevingut una peça clau en l’impuls de l’administració digital – Illana Giner Comín i Jaume Sardà i Font

Convocada per les directores generals de Modernització i Innovació de l’Administració (Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública) i del Patrimoni Cultural (Departament de Cultura), el passat 28 de març de 2019 va tenir lloc la primera trobada dels grups de treball multidisciplinaris (GTM), a la qual assistiren més d’un centenar de persones, integrants dels 23 GTM que hi ha constituïts actualment a la Generalitat de Catalunya.

Aquests grups es crearan en el marc del Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya, i tenen com a missió vetllar pel compliment i el desenvolupament de la política de gestió documental i arxiu electrònic a l’Administració de la Generalitat. Tanmateix, tal com va destacar Ester Manzano, directora general de Modernització i Innovació de l’Administració, han esdevingut de facto una peça clau en l’impuls de l’administració digital.

En la seva intervenció, Ester Manzano, recordant unes reflexions de Vinton Cerf, va advertir que “vindrà una Edat Fosca en el cas de no preservar les dades digitals”, tot evidenciant la importància en la construcció de l’administració digital de la preservació de les dades. De fet, la gestió integral de la dada, que inclou la seva preservació, és un dels factors essencials d’aquesta «equació» que és l’administració digital.

També integren aquesta fórmula els processos, és a dir, la capacitat d’innovar en les formes de fer de l’administració, considerant en primer terme i de forma central l’experiència de l’usuari; la tecnologia, entesa com a facilitadora i acceleradora del canvi; i, finalment, els multiplicadors necessaris, que són: la promoció d’un canvi cultural en el si de l’Administració i la utilització de metodologies de co-creació en la concepció dels serveis digitals, amb l’objectiu que arribin a ser personalitzats i fins i tot proactius.

AD = (P + D + T) x C2

Els GTM s’han demostrat una eina molt útil perquè el seu caràcter multidisciplinari (l’integren, com a mínim, persones de les àrees d’Organització o assimilades, de l’arxiu i de l’Àrea TIC dels departaments o organismes) és imprescindible per desxifrar l’equació que farà possible desplegar una vertadera administració digital.

Durant la sessió es va exposar també el contingut essencial de l’Acord de Govern pel qual s’aproven mesures per a l’impuls de la gestió de documents i dades en el marc de l’administració digital de la Generalitat de Catalunya, que inclou la modificació de la normativa vigent per promoure l’ús d’ARESTA, la solució corporativa de gestió documental i arxiu electrònic de la Generalitat de Catalunya; la necessitat de proposar una política corporativa per a la identificació o la preservació de les dades públiques; el dimensionament dels recursos humans destinats a la gestió de documents i dades; l’adopció de les mesures tecnològiques necessàries per assolir els objectius de l’Acord; i un pla d’impuls dels GTM.

Aquesta primera trobada és el tret de sortida d’una sèrie de reunions o trobades que, amb una periodicitat bimensual, han d’esdevenir el fòrum on els GTM puguin compartir experiències, exposar els problemes amb què es troben en el seu dia a dia, detectar necessitats comunes, trobar solucions conjunts, identificar bones pràctiques i possibles millores tècniques i funcionals a implementar a ARESTA. Aquestes reunions, juntament amb altres mesures, aniran donant forma i contingut a aquest pla d’impuls dels GTM que, com diem, són una peça clau en l’impuls de l’administració digital.

Illana Giner Comín
Responsable d’estudis de l’Àrea de Suport al Desenvolupament de l’Administració Electrònica de la Oficina de Processos i Administració Electrònica | Secretaria d’Administració i Funció Pública.  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Jaume Sardà i Font
Cap de la Secció d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura

2 respostes a “Els grups de treball multidisciplinaris (GTM) de la Generalitat de Catalunya han esdevingut una peça clau en l’impuls de l’administració digital – Illana Giner Comín i Jaume Sardà i Font

  1. M’agrada llegir, entre tanta innovació, que hi ha una preocupació evident en aquella pregunta bàsica: què fem amb les dades/informació/documents? Com les gestionem, com les preservem (quan calgui)? Crear aquests grups interdisciplinars on els tècnics d’arxiu i gestió documental (i de governança de la informació) tinguin un paper essencial, a més de necessari, és l’única manera d’avançar cap a una gestió integral que permeti, per exemple, innovar en la relació amb la ciutadania (pensem en la complexitat del dret d’accés a la informació pública i tot el que es pot aportar des de la vessant professional de la gestió documental al respecte).
    Clau i altament positiu que Generalitat es posi “les piles” en arxiu electrònic i gestió de les dades/documents/informació. Seguirem la evolució d’ARESTA amb molt d’interès.

Deixa un comentari