BISOC: un instrument per transformar les dades en coneixement vàlid i útil al servei de la gent – Jesús Quiroga Martínez / Laura Comellas Esteruelas

Pantalla d'inici de l'eina BISOC del Servei d'Ocupació de CatalunyaEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per la seva pròpia naturalesa, genera i té al seu abast moltes dades. Dades que, tractades aïlladament, sovint no permeten esprèmer tot el potencial que tenen. Perquè una dada és com el petroli: un producte que té molt valor gràcies als seus derivats.

Per això, l’any 2016 es va crear el Business Intelligence (BISOC). Aquesta tecnologia emmagatzema un seguit de conceptes, tècniques i eines que permeten integrar i analitzar les dades conjuntament i globalment per facilitar l’obtenció de la informació i generar coneixement estratègic.

El BISOC té capacitat analítica descriptiva, és a dir, utilitza dades històriques, identifica comportaments i dibuixa com s’estan fent les coses. Aquesta triangulació el converteix en un instrument de suport extremadament útil per a la presa de decisions a partir d’una informació global, única, contrastada, de qualitat i validada. En definitiva, es tracta de contribuir a prendre decisions d’èxit que donin suport a la programació del SOC i ajudin a fer més efectives les polítiques d’ocupació.

El BISOC ja ha demostrat la seva utilitat en projectes com els informes territorials (amb la inversió anual del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en Polítiques Actives d’Ocupació al territori), la Garantia Juvenil (que recull les dades dels joves insrits mensualment), la demanda dels serveis ocupacionals (itineraris i serveis recollits al Sistema d’Intermediació de les Comunitats Autònomes –SICAS-), la Formació-DCF (amb els paràmetres establerts pel Servicio Público de Empleo Estatal) i s’està a punt d’enllestir l’informe relatiu a l’activitat a les Oficines de Treball (amb els principal sindicadors com són l’oferta i demanda, el temps d’atenció, els serveis oferts o la Renda Garantida de Ciutadania).

Hi ha un segon element a destacar i que té a veure amb la democratització de la informació a l’organització. La dada compartida amb d’altres, ordenada i contextualitzada genera informació, el combustible del coneixement de les Polítiques Actives d’Ocupació.

Tots aquests elements demostren la importància del BISOC. Un instrument que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya vol desenvolupar incorporant nous elements que el facin encara més útil. Actualment es treballa en el desenvolupament de l’Analítica Predictiva, un sistema que permet fer pronòstics, predir el que succedirà anticipadament, com pot evolucionar l’entorn i la nostra organització.

La concreció pràctica d’aquesta idea és el projecte BISOC Analytics 2019, que permet estimar el temps de permanència a l’atur en funció de les característiques personals dels demandants, els serveis ocupacionals rebuts, l’experiència (segons l’històric del SICAS) i els contractes. Avançar-nos al futur, utilitzar la tecnologia, desenvolupar nous instruments i transformar les dades en coneixement vàlid i útil al servei de la gent. Perquè el coneixement és evolució, innovació i transformació. Aquest és el propòsit que inspira el BISOC i és l’objectiu que guia la feina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Jesús Quiroga Martínez / Laura Comellas Esteruelas 
Secretaria Tècnica del SOC

Deixa un comentari