Avaluació per a l’acreditació positiva de funcions directives de gestió clínica i plans de desenvolupament individual associats – Àngels Sandín Sobrino
Premi Alfons Ortuño 2020 en la categoria "Desenvolupament d'equips i de persones"

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb aproximadament 50.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. Gestiona 283 equips d’atenció primària (EAP), tres grans hospitals terciaris d’alta tecnologia (HU Vall d’Hebron, HU Bellvitge i HU Germans Trias) a Barcelona, quatre hospitals de referència territorial (HU Arnau de Vilanova de Lleida, HU Joan XXIII de Tarragona, HU Josep Trueta de Girona i H Verge de la Cinta de Tortosa) i un hospital comarcal (H Viladecans).

La llei de l’ICS, a la disposició addicional setena, regula des de 2014  la certificació d’avaluació positiva quadriennal de les funcions de cap de servei i cap de secció. Aquesta disposició es modifica el 28 de març de 2017 i es fa efectiva a mitjans de 2018. A partir d’aquest moment, la necessitat de certificació positiva s’aplica a tots els llocs amb funcions de gestió clínica de l’organització. L’obtenció de l’acreditació implica la continuïtat en les funcions assignades, i el resultat contrari el cessament en aquestes.

La certificació, que és quadriennal, s’inicia a instància del directiu o directiva que ocupa el lloc i comporta el lliurament d’una memòria dels darrers quatre anys, un projecte de futur per als quatre següents i la realització d’un 360º per valorar competències de gestió i lideratge.

En aquest sentit, l’ICS va voler transformar el procés d’avaluació per a l’obtenció de l’acreditació positiva en una oportunitat per posar en valor els seus directius i directives. Es van desenvolupar eines d’avaluació i desenvolupament competencial pròpies, es va potenciar el treball en xarxa i els entorns de col·laboració gràcies a l’elaboració de la memòria i el projecte, i per últim, es va associar el sistema d’avaluació a plans de desenvolupament individual.

Des de juny de 2018 fins a maig de 2021 han estat avaluats 620 directius i directives. Des de les diferents direccions implicades se’ls ha proporcionat acompanyament en el desenvolupament professional, eines per potenciar el rol de lideratge i suport en l’assoliment dels objectius assistencials vinculats a la seva funció, aspectes fonamentals i que, sens dubte, també impacten en la ciutadania.

 

Àngels Sandín Sobrino
Responsable corporativa de la Unitat de Gestió del Talent i Lideratge
Institut Català de la Salut. Departament de Salut

Deixa un comentari