El nou model d’Informe d’execució i de Memòria anual – Equip del Servei de Qualitat i Suport Tècnic de l’EAPC

El gran volum de dades relacionades amb les activitats formatives, la diversitat de fonts i canals de procedència d’aquestes i les eines que tenim al nostre abast ens han fet replantejar la manera com les posem a disposició de les persones que puguin estar interessades en la seva lectura i/o anàlisi.

Com a resultat d’aquesta reflexió hem actualitzat els formats i continguts, tant de l’Informe d’execució com de la Memòria anual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). La connexió de la base de dades amb l’eina que ens permet construir un visor ens ha permès fer-los més entenedors, dinàmics i agradables de llegir.

Triangle taronja sobre fons blanc on es llegeix al vèrtex superior la paraula Transparència; al vèrtex inferior esquerra, la paraula Dades; i al vèrtex inferior dret, la paraula CanviAquesta actualització es basa en tres pilars: transparència, dades i canvi.

· Transparència perquè volem posar a l’abast de tothom el coneixement directe d’allò que fem.

· Dades perquè, tant l’informe com la memòria, es fonamenten en aquestes, extretes directament de l’eina amb la qual es gestiona la formació vinculada a l’Escola.

· Canvi perquè és un nou format, més dinàmic, basat en un visor de dades, que ens permet filtrar allò que volem consultar.

El nou format de l’Informe d’execució permet veure allò que més ens interessa amb el menú de l’esquerra i amb el desplegable que filtra per conceptes.Imatge amb una taula amb els departaments i ens en vertical, diverses columnes amb diferents paràmetres i un desplegable per poder seleccionar el filtre de les dades que es volen mostrar a les diferents columnes.

La Memòria combina text amb les xifres extretes directament de la base de dades.

Imatge amb un exemple de les planes amb text que conté la memòria. En aquest cas en concret es mostra el text corresponent a la formació contínua destinada als treballadors de la Generalitat.

Imatge amb un exemple de les planes amb gràfics que conté la memòria. En aquest cas en concret es mostren els diferents gràfics relatius a la Formació oberta.

L’objectiu del canvi de format és doble, d’una banda fer més fàcil i atractiva la lectura, i de l’altra, que la persona lectora pugui fer-ne una consulta a la seva mida, en funció dels seus interessos.

Aquest canvi de format només és el principi, volem anar més enllà, és el punt de partida d’un nou model de tractament i de gestió de les dades a l’Escola que s’emmarca en un procés de millora que hem encetat al voltant de tot el que té a veure amb la manera com processem, no només la informació que generem, sinó també tota aquella informació que d’alguna manera forma part de l’àmbit d’actuació de l’Escola.

Aquest nou plantejament tant de l’Informe com de la Memòria és el resultat, entre d’altres, de l’anàlisi de les problemàtiques amb què ens hem anat trobant els darrers anys.

El gran volum de dades, així com la diversitat de fonts i canals d’on procedien i les tecnologies de què disposàvem han estat els principals obstacles que hem hagut de superar o, si més no, neutralitzar. És evident que tenim molt camí per recórrer.

Com a prioritats hi ha: automatitzar els processos de recollida de les dades, minimitzar-ne els tractaments manuals i parcel·lats posteriors, aprofitar els avantatges i oportunitats que ens proporcionen les noves tecnologies, en aquest sentit les funcionalitats del Power Bi han estat determinants; tot això amb l’objectiu principal de garantir la qualitat de les dades des del seu origen i treballar en la línia d’aconseguir un sistema de dades robust, consistent i fiable, i de retruc, més transparent.

Equip del Servei de Qualitat i Suport Tècnic de l’EAPC:
Meritxell Margarit
Cristina Valverde
Ricard Vilar
Merche Medina

Deixa un comentari