Pla de desenvolupament directiu. La resposta a la detecció de necessitats de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat – Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent EAPC

Autoria: Sandra Serrano Uría del Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent EAPC
Cliqueu a la imatge per ampliar-la.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, va impulsar l’octubre de 2021 una enquesta diagnòstica de les necessitats formatives i de desenvolupament per als càrrecs de comandament de l’Administració.

Els resultats d’aquesta enquesta es van donar a conèixer a través d’un article al blog de l’EAPC, el 3 de maig de 2022, que portava per títol Quines habilitats i competències directives requereixen accions de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat?

Com explicava l’article, l’enquesta s’adreçava al personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que ocupa els llocs professionals de subdirector/a, cap de servei, cap de secció, cap d’àrea i llocs singulars assimilats de nivell igual o superior a 23. En total van respondre l’enquesta 985 persones d’un univers de 4.018.

L’anàlisi de les necessitats de l’informe d’Ivàlua se centrava en tres àmbits, que agrupaven competències i habilitats directives referenciades en els marcs competencials dels perfils de comandament a les administracions públiques. Per a cada àmbit, estructurat en temàtiques, es preguntava sobre el nivell de coneixement, el grau d’aplicació al lloc de treball i la percepció en la priorització de la formació.

Tenint en compte els resultats de l’enquesta i combinant els tres vectors consultats, des del Servei de Formació en Alta Direcció (actual Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent) es van identificar les temàtiques amb un major nivell de percepció de priorització en la formació, així com una alta aplicabilitat per part dels enquestats. En tots els casos es mirava de donar resposta amb propostes de desenvolupament per a l’any 2022, i en algun cas 2023, adreçades a aquest col·lectiu.

Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

2 respostes a “Pla de desenvolupament directiu. La resposta a la detecció de necessitats de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat – Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent EAPC

  1. Volia compartir algunes preguntes/idees:
    – per potenciar les carreres professionals dels treballadors de la pròpia organització es podrien obrir algunes formacions?
    – partint de la idea que tots els professionals requereixen formacions de reciclatge i ampliació de competències i habilitats, a vegades quan feu referència a la formació dels caps sembla que no tinguin les capacitats per desenvolupar la seva feina, que un cop son caps es formen.
    – seria molt interessant fer el seguiment de la implementació dels aprenentatges i compartir les millores en els equips i a les feines.
    Per últim indicar que les empreses públiques hauríem de poder accedir a totes les formacions i igual que qualsevol altre treballador públic.

Deixa un comentari