Creació de xarxa i enfortiment de vincles del personal docent – Servei de Formació per a l’Administració Local de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i el personal que hi treballa tenen la vocació de contribuir, amb la seva tasca, al creixement i millora de les capacitats, habilitats i coneixements dels professionals de l’Administració pública catalana. No obstant això, aquesta no és l’única fita remarcable, sinó que l’Escola aspira a ser un espai de trobada, reflexió i aprenentatge continu; un àmbit de referència per a l’alumnat, però també per al personal docent.

Aquest és el doble objectiu que inspira i anima els diversos projectes que el Servei de Formació per a l’Administració Local ha emprès darrerament i aquest és l’esperit que es troba darrere dels projectes de futur de la unitat.

Els eixos sobre els quals pivoten les actuacions que destacarem en aquest article són dos: la creació de xarxa i l’ànim de compartir, de fer transparent el projecte d’Escola.

Creació de xarxa
El 2018 va veure la llum un nou projecte: l’Itinerari per al personal formador habitual del Servei de Formació per a l’Administració Local, amb l’objectiu d’empoderar el personal docent, oferir un espai per crear vincles amb l’Escola i facilitar la compartició de bones pràctiques. Les activitats realitzades a l’empara d’aquest projecte incideixen en els quatre vessants competencials fonamentals del perfil docent: els vessants digital, comunicatiu, metodològic i de planificació i gestió de la formació.

Molt abans, la figura de personal coordinador, com a expert dins d’una àrea de coneixement determinada, s’havia consolidat com a element imprescindible per mantenir i garantir la qualitat de les formacions i la idoneïtat de la plantilla de docents i conferenciants.

El paper d’aquest personal col·laborador, això no obstant, ha evolucionat amb el temps. Progressivament, s’ha animat a assumir un paper més actiu i proactiu, un rol de referent, de node d’unió entre els experts de les diferents àrees de coneixement i, sobretot, entre aquestes plantilles de professionals experts i l’Escola.

Ens agrada referir-nos a aquesta nova funció com a altaveu de l’aprenentatge, per la importància de la funció comunicativa i relacional que implica ser coordinador/a d’una àrea de coneixement.

Compartint: treballant per la transparència
Aquestes experiències d’èxit han estat el fonament sobre el qual s’ha cimentat el darrer projecte del servei: l’espai per als c. v. del personal docent.

Es tracta d’un lloc reservat a la pàgina web de l’escola per trobar l’experiència professional i les principals accions formatives que realitzen durant l’any en curs. Un espai que contribueix a avivar el sentiment de pertinença a un projecte comú i a donar transparència a la plantilla docent de l’EAPC.

La intenció del Servei de Formació per a l’Administració Local és enfortir encara més els vincles del nostre personal docent i aprofundir en aquest sentiment de pertinença. Per aquest motiu, amb la vista posada al futur, es treballa en el disseny i implementació de l’Espai docent, una proposta que completi l’experiència dels nostres col·laboradors/es oferint-los eines i recursos útils per a la tasca pedagògica, així com un espai de trobada, connexió i col·laboració professional.


Servei de Formació per a l’Administració Local de l’EAPC

Deixa un comentari