Relatories compartides per a la transferència de coneixement – Àrea de Model d’Aprenentatge i Gestió del Coneixement de l’EAPC

Designed by rawpixel.com / Freepik

L’assistència dels servidors públics a congressos, jornades i trobades és de gran benefici per a l’Administració. Les reflexions i el coneixement generat i adquirit per part de les persones que hi participen s’espera que sigui transferit al lloc de treball, i que repercuteixi en el desenvolupament professional i en la millora organitzativa; en definitiva, que impacti en el servei públic. Per aconseguir aquestes finalitats, el coneixement no es pot quedar en el terreny individual, s’ha de compartir amb la resta de membres de l’organització que no hi han pogut assistir.

Amb aquest objectiu, des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) s’està impulsant la cultura col·laborativa quan es participa en aquest tipus d’actes. Com? Es proposa a totes les persones que assisteixen a l’acte en qüestió que n’elaborin una relatoria col·laborativa, en què es reculli la informació més significativa de les ponències, tallers, comunicacions, etc. Es crea un document amb la informació clau i les idees extretes en aquestes experiències per compartir amb tota l’organització. D’aquesta manera, tot i que només un nombre reduït de persones té l’oportunitat de viure l’experiència d’aprenentatge, el coneixement adquirit és accessible a tothom. I això transforma l’entorn, enriqueix les professionals i torna el coneixement en exponencial. En definitiva, tot es transforma en intel·ligència organitzativa.

A més a més, el debat que es pot generar durant la participació en la relatoria, és a dir, la plasmació de les idees clau en el document compartit representa un nou coneixement aplicable a la realitat organitzativa i aporta eines per avaluar les possibilitats de desenvolupament organitzatiu. Obre finestres, genera escenaris d’oportunitat i de transferència.

A l’EAPC, aquest tipus d’experiències es van iniciar la tardor del 2022. Aleshores, el personal tècnic de formació que va assistir al MoodleMoot Global del 2022 va començar a crear i compartir relatories col·laboratives. Aquesta pràctica s’ha anat instaurant fins a arribar al document d’Idees inspiradores per a l’EAPC del VII Congrés Internacional EDO (CIEDO).

En concret, al MoodleMoot Global del 2022 es va aplicar una metodologia de treball senzilla i eficaç. Es va crear un document col·laboratiu en línia que recollia, de forma esquemàtica, un resum sobre les ponències que es van valorar com a més inspiradores, l’enllaç al web, documentació de referència, contactes i idees aplicables per a la millora dels projectes de l’EAPC. Les participants interactuaven sobre les seves aportacions, comentant-les, ampliant-les, i així van arribar a conclusions conjuntes i al màxim de consensuades. D’aquesta manera, el document no només es va convertir en un instrument de recollida d’informació, sinó que també va representar una eina de reflexió i de generació i transferència de coneixement.

Durant aquest temps, s’ha seguit fent relatories en aquesta línia. Tanmateix, la darrera experiència en el VII Congrés Internacional EDO (CIEDO) d’enguany ha representat un salt quantitatiu, ja que s’ha ampliat el nombre de persones compromeses en les relatories, i qualitatiu, perquè s’ha millorat el procés i l’eina de recollida de les aportacions. En aquest cas, el document es va impulsar i compartir de manera anticipada a l’esdeveniment, amb l’estratègia de provocar canvis: generar noves reflexions i representar la llavor de futurs projectes, amb idees que amb aquest mètode han quedat encapsulades.

Aquest tipus de relatories comporten cert canvi cultural. El per a què, la finalitat, ens desenfoca del fet de fer informes saberuts i formalment impecables, i ens fa prioritzar compartir, de forma àgil i acceptant certs marges “d’informalitat”. Això no li treu rigor a l’informe, que evidentment hi ha de ser, però la caducitat de la informació i la necessitat de compartir-la en aquell moment precís fan que prioritzem la seva practicitat. En definitiva, es tracta de posar, com a centre d’interès, el coneixement generat, el fet de compartir-lo, el debat que s’hi genera i els aprenentatges que se’n deriven.

L’EAPC continuarà apostant per l’optimització d’aquestes eines, perquè es puguin posar en pràctica en pròxims esdeveniments, com ara la MoodleMoot Global del 2023. Amb aquestes accions, l’Escola pretén reforçar l’arquitectura participativa que afavoreix la intel·ligència col·lectiva, l’aprenentatge col·laboratiu, la gestió i la transferència de coneixement.

Les relatories col·laboratives aporten valor afegit, ja que són, en si mateixes, processos de reflexió aplicats a la missió i els projectes de l’organització. Sense aquestes pràctiques, les reflexions poden quedar difuminades i les accions de transferència per millorar les nostres organitzacions, com a pendents. Des de la perspectiva del desenvolupament dels professionals, es facilita l’empoderament de les persones que hi participen i es posa en valor els seus coneixements i reflexions en la millora de l’organització.

 

Àrea de Model d’Aprenentatge i Gestió del Coneixement
Escola d’Administració Pública de Catalunya

Deixa un comentari