#SolidaritatEAPC amb La Marató: Què hem de fer quan el càncer apareix a la feina? – Blanca Verdaguer

La primera vegada que em van diagnosticar un càncer tenia 34 anys, era el febrer del 2008. Recordo que m’havia notat un nòdul al pit esquerre i, la veritat, no estava gaire preocupada, perquè no em pensava que fos res greu. La cosa va canviar el dia que, d’acord amb el protocol establert, vaig anar a fer-me una eco i una mamografia. Allà mateix, l’equip que em va atendre em va dir que la cosa pintava malament, sense confirmar-me res. Inclús recordo una noia que només em deia que ho sentia molt. Vaig sortir del CAP ben trasbalsada i encara no sé com, en un moment així, vaig decidir tornar cap a la feina. Allà compartia despatx amb un company a qui no va passar desapercebuda la meva cara de preocupació. Tenia molta confiança i bona relació amb aquest company i, per tant, va ser la primera persona a qui li vaig explicar el que em passava. La veritat, parlar amb ell em va anar molt bé, perquè em va tranquil·litzar i animar. En espera de rebre la confirmació del diagnòstic, tenia l’esperança que les imatges captades per l’eco i la mamo fossin un error, però recordo que em van trucar a la feina des del CAP perquè hi anés com més aviat millor. Aleshores ja ho vaig comentar a les persones del meu equip d’arxiu i tothom em va donar suport. Evidentment vaig anar al CAP, i es va confirmar el que ja imaginava: càncer de mama. Recordo que tot l’equip estava pendent d’aquesta visita i al vespre tots els companys em van trucar per saber el què.Read More »

La integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Una realitat des de fa 20 anys – Marta Girabau i Marina Giménez

JL Bassas
Mònica Izquierdo
Octavi Panades
Teresa Samper

Aquest article es publica en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat que se celebra el dia 3 de desembre

A Catalunya, segons dades estadístiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha un total de 551.440 persones amb discapacitat, de les quals, 57.647 tenen discapacitat intel·lectual. El dia 3 de desembre és el dia mundial de les persones amb discapacitat. Aquest dia el va establir L’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1992 amb motiu del tancament del decenni 1983-1992, anys durant els quals va tenir lloc un procés de pressa de consciència i de successives mesures orientades a la millora de la qualitat de vida i consecució de la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat. Malgrat els avenços produïts encara avui en dia s’han de reivindicar el compliment de molts drets d’aquestes persones. La igualtat dels seus drets passa inevitablement per la seva inclusió laboral, que és la garantia de la plena inclusió social.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat basada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els pactes internacionals dels drets humans reconeixen que totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats, sense distinció de cap mena. Es va signar el 13 de desembre de 2006 a Nova York i l’Estat Espanyol la va signar el 30 de març de 2007. L’article 27 de la Convenció que  fa referència al treball i ocupació diu que els Estats s’han de comprometre a contractar persones amb discapacitat en el sector públic.Read More »

Intercanvis directius – Carles Mendieta i Àngels Paredes

En el marc del Màster en Direcció Pública, que estem impartint a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, s’ha dut a terme un Programa d’intercanvis directius, una metodologia d’aprenentatge consistent en un mentoria recíproca entre parelles d’alumnes que promou l’aprenentatge vivencial i significatiu entre iguals.

Amb aquest programa, els alumnes del Màster, directius de les administracions públiques catalanes, han tingut l’oportunitat de ser testimonis de la realitat professional d’un company de classe al llarg d’un dia, per poder aprofundir en aspectes tant de la seva activitat, com en les habilitats i competències que desenvolupa. En un altre moment, cada alumne ha acollit, al seu torn, un altre alumne. Aquesta activitat ha enriquit els continguts ja apresos en el Màster i ha enfortit la xarxa relacional professional i personal dels alumnes.

Read More »

Iniciem els treballs per a la confecció d’un diccionari de competències en innovació

Tenir identificades les competències professionals vinculades als perfils d’innovació, disposar de mecanismes formatius i d’aprenentatge de suport al seu desenvolupament, i reconèixer el perfil innovador i l’acció innovadora als efectes de carrera professional són objectius que s’ha marcat la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Per a aconseguir-ho, -o si més no, per a donar un primer pas en aquesta direcció -, InnoGent ha impulsat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Secretaria d’Administració i Funció Pública el projecte d’elaboració d’un diccionari de competències en innovació, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en innovació que les persones despleguen en el procés de generació i implementació de noves idees per crear valor per a la societat mitjançant serveis i processos nous o millorats.

Aquest diccionari, que s’està elaborant amb la col·laboració de TecnoCampus, aportarà les bases d’un perfil innovador a l’Administració Pública i la seva concreció en accions  derivables en experiència d’aprenentatge, de manera que es pugui aconseguir incorporar coneixements, habilitats i actituds innovadores en els treballadors i treballadores del sector públic.Read More »

Aprovat el projecte de llei sobre el vot electrònic dels residents a l’estranger: com enfoquem el debat? – Ismael Peña López i Helena Olivan

El Govern ha ratificat el projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger, que té l’objectiu de garantir l’efectivitat de l’exercici del dret de vot d’un col·lectiu que troba especials dificultats per votar de forma presencial. Per tal d’assolir aquest objectiu, però, cal activar un debat que abordi tres dimensions: la tecnològica, la política i la legal. Us en fem un breu resum.

La complexitat creixent de la presa de decisions polítiques i l’anomenada desafecció política no poden ser superades sense oferir noves possibilitats a la ciutadania que millorin la gestió pública. Aproximadament un 12,02% dels 226.000 catalans a l’exterior van poder votar el 21D. La participació total va ser de quasi el 80%. La llei ha de tenir com a objectiu corregir aquest problema evident: que 200.000 persones més puguin votar i amb garanties.

En aquest sentit, el Govern planteja la implantació de les votacions electròniques a partir d’unes premisses determinades: els antecedents propis existents a Catalunya, sobretot a escala municipal, i l’experiència d’altres països on el vot electrònic constitueix ja un element intrínsec de la vida democràtica.Read More »