Més enllà dels pressupostos – Anna Tarrach i Colls

pressupostEn el moment d’elaborar el pressupost anual no hi ha cap gran organització pública que parteixi de zero, com si les decisions passades no tinguessin impacte en el futur. Ben al contrari una part molt substancial de les despeses d’un pressupost ja està  compromesa abans de començar a elaborar-lo. Aquesta part, s’estima que supera el 90% en la majoria de països de l’OCDE.

Això vol dir que, fora del procés pressupostari, s’han anat prenent decisions en el passat que tenen repercussió en els ingressos i en les despeses futures. Per exemple:

  • Aprovació de normes: des de la universalització de serveis públics bàsics com la sanitat o l’educació, fins a altres normes que atorguen drets a determinats col·lectius (Llei de la Dependència), que fixen percentatges d’assoliment d’algunes despeses (1% cultural) o que determinen compromisos de creixement de la despesa.
  • Aprovació de bonificacions i deduccions fiscals (que minora la recaptació) i afectació d’impostos i taxes (que treu discrecionalitat al destí de les despeses)

Read More »

Maquiavel, Eiximenis, Prat de la Riba i els valors que volem per a la nova funció pública

 

fichero_29532_20141103Fa més de 500 anys Maquiavel va escriure una de les obres cabdals de la història de l’ètica i el lideratge, El príncep, obra sobre direcció política, i que ben bé la podem adaptar a l’actualitat en relació amb els models de la direcció pública. Aquesta obra, escrita el 1513, girava al voltant dels principis i valors amb els quals un governant havia d’administrar el poder i conservar-lo.

Al nostre país trobem diversitat d’autors que van escriure sobre la matèria, no podem obviar les obres de Pere Belluga, que el 1468 va escriure Speculum Principum, o bé de Frederic Furió, amb El Concejo, y consejeros del príncipe com a manual del bon governant, del 1559.Read More »

Compartir el coneixement entre els directius públics, per a què? – CORH

publicmanagementminorÉs sabut per tothom que la formació tradicional, tot i seguir sent necessària, és cada cop més insuficient per capacitar els professionals i dotar-los de les habilitats, coneixements i competències necessàries per donar respostes a les situacions que se’ns plantegen diàriament a la feina. Els directius públics de l’Administració local no en són una excepció. Segurament, de fet, resulta especialment necessari per a aquest col·lectiu ‘capacitar-se’ per fer front als reptes i les cada cop més grans exigències de qualitat, eficiència i transparència que hi ha en la gestió dels recursos públics, cosa que requereix respostes i actituds flexibles i innovadores (i que difícilment es poden aprendre en un curs ‘convencional’).

Aquesta formació, doncs, cal complementar-la amb l’intercanvi i l’aprenentatge informal que es produeix fora de les aules entre els diferents membres d’una mateixa organització. De fet, cada cop trobem més experiències orientades a canalitzar, vehicular i, en definitiva, gestionar el coneixement i l’expertesa que hi ha en les organitzacions (que acumulen els seus treballadors a partir de les seves experiències). Iniciatives com les comunitats de pràctica (CoP) en són una mostra.Read More »

Future challenges and skills for (senior) managers in the European public sector – Julia Bosse & Alexander Heichlinger

centre_for_public_sector_excellence_skillsAs public administrations operate in increasingly complex and volatile environments, challenges such as tight budgets, technological innovation, decreasing trust, demographic change, environmental concerns and globalisation, governance and public management become more and more demanding.

There is (and must be!) a change from the bureaucratic, formal and hierarchical public institutions that are used to operating in relatively stable environments towards more agile organisations with flatter and more flexible hierarchies that are more resilient to current and future unpredictable environments. These changes are having a clear impact on public managers’ roles and skills, and related leadership styles and approaches across Europe.Read More »

Què esperem per liderar de veritat? – Xarxa d’Innovació Pública

Els últims anys s’ha escrit molt sobre la necessitat inajornable de promoure un canvi en l’Administració a partir de la innovació, que vagi més enllà de la retòrica de les mesures que s’acostumen a proposar (millora de la gestió, actualització dels sistemes d’informació, localització del talent intern, etc.) i que plantegi noves estratègies i un ús racional dels recursos a partir de la gestió del canvi… i què esperem per fer-ho?

La crisi ha estat l’excusa esgrimida durant un temps per no concretar determinats projectes, que no han superat la fase del PPT, però mentrestant molts empleats públics han donat molt més del que s’esperava i n’ha quedat palès el compromís. Fins i tot ens hem familiaritzat amb el terme intraemprenedor per descriure aquelles persones que volen participar i contribuir amb més coses de les que la institució els deixa fer. Però cal posar-hi fil a l’agulla ja i potenciar les persones que siguin capaces d’assumir reptes interns, especialment a l’Administració.Read More »