Buen gobierno y crecimiento inclusivo para mejores políticas públicas más cercanas a la ciudadanía – Paqui Santonja

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde los gobiernos de 35 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.

La organización proporciona un espacio donde los gobiernos pueden intercambiar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas locales e internacionales. Es un foro donde la presión que ejercen entre sí los países miembros, puede actuar como un incentivo poderoso para mejorar las políticas e implementar “leyes flexibles” – instrumentos no obligatorios como los principios de gobernabilidad corporativa de la OCDE – y puede en ocasiones conducir a acuerdos formales o negociaciones.

La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones en ámbitos como la economía, asuntos sociales, medio ambiente así como la gobernanza pública con más de 250 títulos por año, más documentos de trabajo y otros productos.

En materia de Gobernanza Pública, la OCDE se centra en ayudar a los gobiernos a diseñar e implementar políticas públicas estratégicas, innovadoras y basadas en datos contrastables para fortalecer la gobernanza pública; responder eficazmente a los diversos desafíos económicos, sociales y ambientales; y cumplir con los compromisos adquiridos con sus ciudadanos.

La gobernanza pública es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones públicas. La OCDE, a través de la publicación Panorama de las Administraciones Públicas (Government at a Glance) proporciona datos cuantitativos y cualitativos claves que pueden permitir la toma de decisiones basadas en los hechos, así como ayudar a los gobiernos a planificar el futuro. Permite de este modo la comparación de las actividades, de las prácticas y del rendimiento de las Administraciones Públicas en una serie de aspectos críticos y pone de relie­ve las áreas que requieren un examen más detenido.Read More »

Una nova manera de governar: l’APP de #CoberturaMòbil. Primer premi de Gestió pressupostària, avaluació i transparència de la 3a edició dels Premis Alfons Ortuño -­ Jordi Puigneró i Ferrer

El nou país que estem construint reclama un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides en què els ciutadans puguin confiar en les institucions. La nova governança política ha de perseguir una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania. Cal retornar la política a la ciutadania; calen ciutadans i ciutadanes informats perquè puguin participar en la presa de decisions polítiques; cal consolidar unes institucions transparents, rigoroses i capaces de respondre a les demandes de la ciutadania.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital treballem en la implicació real dels ciutadans en els processos de decisió i col·laboració. Posem al centre la participació, una de les línies estratègiques d’smartCatalonia, l’instrument per fer de Catalunya un Estat digital de referència. Creiem que la participació és una oportunitat per implicar la ciutadania, vincular-la amb els seus representants polítics o per intervenir directament en processos d’informació, de consultes ciutadanes i de processos electorals. Aquesta dinàmica permetrà desenvolupar, establir, visualitzar i simular decisions i polítiques públiques, així com segmentar la població amb precisió, amb l’objectiu d’entendre millor les seves necessitats i conèixer-les amb més profunditat.Read More »

Auditoria d’estructura organitzativa de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Primer premi d’Organització i recursos humans de la 3a edició dels Premis Alfons Ortuño – Lola Miró Folgado

En les administracions públiques de certa dimensió, les estructures orgàniques són complexes: l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, són grans organitzacions prestatàries de múltiples serveis a la ciutadania, amb milers d’empleats i amb organigrames que responen a aquesta complexitat i gran volum de gestió.

La manera de dimensionar i classificar objectivament aquestes estructures no és fàcil: direccions generals, subdireccions, direccions de serveis, serveis, seccions, subseccions, departaments, unitats… És necessari construir instruments que ens permetin quelcom decisiu en el relat de la nostra política de recursos humans: la dotació de sentit.Read More »

Els petits canvis són poderosos!

“Els petits canvis són poderosos”, aquest era el lema d’un personatge de ficció que Televisió de Catalunya va crear durant els any noranta en el marc d’una campanya de consciència social en matèria de reciclatge.

En gestió pública aquest lema també serveix o, en tot cas, també hauria de servir.  En això un molt bon exemple és la iNNOtECA, que no és altra cosa que un recull de petites, i no tant petites, realitats innovadores a l’administració de la Generalitat.  És probable que, individualment, les realitats que s’hi troben serveixin per fer-ne un ús polític del tipus “mireu com hem canviat les administracions”, però la suma de totes aquestes realitats posen de manifest que, a Catalunya, les administracions innovem.Read More »

#eapcOpenLab: Innovem als serveis públics – Sandra Lomas

c1_dbsswqaep9sfL’objectiu de la segona sessió de l’eapcOpenLab que s’ha celebrat aquest 21 de febrer ha estat contribuir a la reflexió sobre com el sector públic ha de fer front a un context nou i canviant on la innovació és el mecanisme fonamental en la generació de productes i serveis. És possible innovar els serveis públics?

Vivim en una realitat superposada i complexa on la tecnologia ha ajudat a qüestionar les maneres de fer velles i s’ha fet present un ecosistema basat en la proactivitat, interconnexió i participació. Sense dubte, ha canviat per sempre més la manera com ens comuniquem, informem, treballem i ens relacionem.

Desapareixen els límits geogràfics, ens expressem i reflexionem de manera massiva, les formes d’intermediació apareixen absolutament renovades, així com un seguit d’atributs col·lectius nous que han derivat en una escala de valors ben diferent.

Què hi perdo si t’explico una cançó? Què hi perdo si comparteixo amb tu el meu coneixement? Canviar el verb perdre pel verb guanyar és el que ha fet possible una realitat nova on models de negoci inimaginables avui són claus per al desenvolupament. La Viquipèdia és un exemple excel·lent de com tota la realitat s’ha repensat.Read More »