El Diccionari de l’activitat parlamentària ens acosta el llenguatge especialitzat de la cambra catalana – Roser Serra i Margarida Sanjaume

Què és la Mesa d’Edat? I la investidura? Aquests són alguns dels termes que sentim o llegim als mitjans de comunicació i que segurament ens són familiars perquè s’han fet presents en la vida quotidiana, però no sempre sabem el significat exacte d’aquestes denominacions. I és que, com en tots els àmbits de la societat, l’activitat parlamentària té el seu propi llenguatge especialitzat per referir-se a les figures i els conceptes, sovint complexos i enrevessats, dels procediments parlamentaris.

Per entendre millor aquest llenguatge tècnic, la majoria de parlaments i assemblees legislatives tenen glossaris i vocabularis oberts al públic. Ara, des de finals del 2020, a Catalunya també disposem del Diccionari de l’activitat parlamentària.Llegeix més »

La terminologia de la formació en línia – Montse Serra i Anna Arnall

En l’àmbit de la formació, una de les primeres conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 va ser la transformació a correcuita d’activitats formatives presencials en activitats en línia. Programes i aplicacions per aprendre, per gestionar continguts i per comunicar-nos amb veu i imatge van entrar com una forta ventada per la porta oberta de bat a bat. A partir del mes de març els webinars i els meets van inundar les xarxes i van proliferar els anglicismes, els quals es van sumar als que ja freqüentaven el món de la formació, com ara feedback, mentoring, discussion group o, fins i tot, el fàcilment evitable online.

D’altra banda, molts continguts que en cursos presencials eren només orals o projectats, ara ja queden emmagatzemats en un suport electrònic i a l’abast dels aprenents. Per consegüent, aquests materials han de complir un mínim de qualitat pel que fa al contingut, la forma, l’accessibilitat i també el llenguatge emprat, atès que es converteixen en una caixa de ressonància de la terminologia especialitzada que viatja cap a l’àmbit professional; amb la qual cosa és crucial evitar —en aquesta baula de la transmissió del coneixement— l’ús de termes ambigus i anglicismes innecessaris. La qualitat lingüística i terminològica esdevé, doncs, molt rellevant.Llegeix més »