La descentralització fiscal a països de Llatinoamèrica: Compartint coneixement i experiència – Maite Vilalta

image

En aquests moments a Xile i a l’Equador s’estan vivint interessants processos de descentralització territorial. Tant l’estadi en què es troben, com els ritmes i el suport que tenen per part dels governs subcentrals i del mateix govern central, és diferent en ambdós països. No obstant, ambdós es plantegen donar resposta a les mateixes preguntes: quines competències cal descentralitzar? Com ha de ser el model de finançament dels governs subcentrals? S’han de transferir impostos? Quins? Amb quins criteris s’han de repartir els ingressos? Amb quins ritmes és aconsellable que es produeixi el procés descentralitzador?

Per ajudar a trobar resposta a aquestes preguntes i incentivar un debat serè i documentat, el passat mes de juliol es van organitzar, amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Organització de Regions Unides (ORU-FOGAR), dues jornades de treball, una a Pucón (Xile) i l’altra a Quito. A Pucón l’ens organitzador va ser l’Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) i a Quito el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).Llegeix més »