Dia internacional d’Internet: que la tecnologia ens faci la vida millor! – Ricard Faura

3Fa més de quaranta anys, l’any 1975, Miguel Delibes va pronunciar el seu discurs d’ingrés a la Real Academia de la Lengua Española[i]. En aquest discurs feia esment al que ell anomenava “efecto culatazo”. Delibes es referia al fet que com més gran és l’avenç que es produeix, més grans són les seves conseqüències col·laterals. La tecnologia, i en concret les TIC, estan produint una gran transformació, no només en l’àmbit tecnològic, sinó que impacten de manera directa i evident en tots els àmbits de la societat. Ja vivim en plena societat del coneixement. El que diferencia aquest període de transformació i, podríem dir, de revolució respecte a altres períodes similars de la història de la humanitat és no només la intensitat de tots aquests canvis, sinó la rapidesa en què es produeixen. La suma d’intensitat i rapidesa dóna com a resultat un “culatazo” més que evident.Llegeix més »