La formació d’ARESTA i els GTM: una formació estratègica amb avaluació de la transferència al lloc de treball- Illana Giner Comín i Jaume Sardà i Font

Logotip ArestaEl dia de Sant Jordi us presentàvem en aquest mateix blog un article sobre la rellevància que els Grups Transversals Multidisciplinaris (GTM) de la Generalitat de Catalunya estan prenent en l’impuls de l’administració digital, i sobre la importància de la gestió i la preservació de les dades en la seva construcció. És en aquest context que, des del Departament de Cultura, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) es va considerar necessari i de caràcter estratègic impulsar un curs sobre el rol dels GTM en l’administració digital i a l’entorn del projecte ARESTA, la solució de gestió documental corporativa de l’Administració de la Generalitat.

Aquest curs té un enfocament pràctic que combina el treball individual amb el treball en equip i s’ha disssenyat amb la finalitat que permeti transferir l’aprenentatge al lloc de treball i que això es tradueixi en la implementació del projecte treballat per cada grup al departament o l’organisme al qual pertany cada GTM.

Després de mesos de preparació, la primera edició del curs, amb caràcter de pilot, ha tingut lloc del 25 de febrer al 12 d’abril de 2019. Prèviament, es van seleccionar quatre dels vint-i-tres GTM actualment constituïts per participar en aquesta primera edició (els GTM de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels departaments de Salut, d’Empresa i Coneixement, de Treball, Afers Socials i Famílies) amb un total de 25 persones. L’objectiu és que tots els GTM tinguin l’oportunitat de fer el curs en les edicions que s’impartiran en els propers dos anys.Llegeix més »

Els grups de treball multidisciplinaris (GTM) de la Generalitat de Catalunya han esdevingut una peça clau en l’impuls de l’administració digital – Illana Giner Comín i Jaume Sardà i Font

Convocada per les directores generals de Modernització i Innovació de l’Administració (Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública) i del Patrimoni Cultural (Departament de Cultura), el passat 28 de març de 2019 va tenir lloc la primera trobada dels grups de treball multidisciplinaris (GTM), a la qual assistiren més d’un centenar de persones, integrants dels 23 GTM que hi ha constituïts actualment a la Generalitat de Catalunya.

Aquests grups es crearan en el marc del Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya, i tenen com a missió vetllar pel compliment i el desenvolupament de la política de gestió documental i arxiu electrònic a l’Administració de la Generalitat. Tanmateix, tal com va destacar Ester Manzano, directora general de Modernització i Innovació de l’Administració, han esdevingut de facto una peça clau en l’impuls de l’administració digital.

En la seva intervenció, Ester Manzano, recordant unes reflexions de Vinton Cerf, va advertir que “vindrà una Edat Fosca en el cas de no preservar les dades digitals”, tot evidenciant la importància en la construcció de l’administració digital de la preservació de les dades. De fet, la gestió integral de la dada, que inclou la seva preservació, és un dels factors essencials d’aquesta «equació» que és l’administració digital.

També integren aquesta fórmula els processos, és a dir, la capacitat d’innovar en les formes de fer de l’administració, considerant en primer terme i de forma central l’experiència de l’usuari; la tecnologia, entesa com a facilitadora i acceleradora del canvi; i, finalment, els multiplicadors necessaris, que són: la promoció d’un canvi cultural en el si de l’Administració i la utilització de metodologies de co-creació en la concepció dels serveis digitals, amb l’objectiu que arribin a ser personalitzats i fins i tot proactius.

AD = (P + D + T) x C2

Llegeix més »