La terminologia de la formació en línia – Montse Serra i Anna Arnall

En l’àmbit de la formació, una de les primeres conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 va ser la transformació a correcuita d’activitats formatives presencials en activitats en línia. Programes i aplicacions per aprendre, per gestionar continguts i per comunicar-nos amb veu i imatge van entrar com una forta ventada per la porta oberta de bat a bat. A partir del mes de març els webinars i els meets van inundar les xarxes i van proliferar els anglicismes, els quals es van sumar als que ja freqüentaven el món de la formació, com ara feedback, mentoring, discussion group o, fins i tot, el fàcilment evitable online.

D’altra banda, molts continguts que en cursos presencials eren només orals o projectats, ara ja queden emmagatzemats en un suport electrònic i a l’abast dels aprenents. Per consegüent, aquests materials han de complir un mínim de qualitat pel que fa al contingut, la forma, l’accessibilitat i també el llenguatge emprat, atès que es converteixen en una caixa de ressonància de la terminologia especialitzada que viatja cap a l’àmbit professional; amb la qual cosa és crucial evitar —en aquesta baula de la transmissió del coneixement— l’ús de termes ambigus i anglicismes innecessaris. La qualitat lingüística i terminològica esdevé, doncs, molt rellevant.Llegeix més »