La descentralització fiscal a països de Llatinoamèrica: Compartint coneixement i experiència – Maite Vilalta

image

En aquests moments a Xile i a l’Equador s’estan vivint interessants processos de descentralització territorial. Tant l’estadi en què es troben, com els ritmes i el suport que tenen per part dels governs subcentrals i del mateix govern central, és diferent en ambdós països. No obstant, ambdós es plantegen donar resposta a les mateixes preguntes: quines competències cal descentralitzar? Com ha de ser el model de finançament dels governs subcentrals? S’han de transferir impostos? Quins? Amb quins criteris s’han de repartir els ingressos? Amb quins ritmes és aconsellable que es produeixi el procés descentralitzador?

Per ajudar a trobar resposta a aquestes preguntes i incentivar un debat serè i documentat, el passat mes de juliol es van organitzar, amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Organització de Regions Unides (ORU-FOGAR), dues jornades de treball, una a Pucón (Xile) i l’altra a Quito. A Pucón l’ens organitzador va ser l’Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) i a Quito el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).Read More »

La devolució de sobirania al ciutadà: govern obert? – Ismael Peña-López

participacic3b3

Permetem-nos una simplificació gairebé aberrant de la història de la gestió dels afers col·lectius.

A Grècia, les decisions les prenien directament els ciutadans (lliures, valgui la redundància) i les executaven ells mateixos. Això era possible, entre altres coses, perquè aquests ciutadans tenien dones i esclaus que s’encarregaven dels afers domèstics i perquè el món era relativament senzill i els esdeveniments se succeïen relativament a poc a poc. D’aquesta època i les seves institucions en diem democràcia grega o, de vegades, democràcia directa, per deslligar l’exercici personal de la participació pública de l’entorn geogràfic i històric del moment.Read More »

¿Ser docente en el siglo XXI? – Esther Subias

d51d816783

El s. XXI observa, a su paso, como el mundo de la docencia se ha transformado. UNESCO reclama para esta figura una especial atención, vinculada con la trascendencia que su labor ha de tener en el futuro de nuestro mundo. Nuestra sociedad, más líquida y cambiante que nunca, representa cada día más un reto para este colectivo y, por supuesto, una oportunidad de transformación.

La UNESCO declaró el 5 de octubre el Día Mundial de los Docentes, como parte de una estrategia que pone el relieve en el importante papel que estos deben jugar en la consecución de la educación de calidad y en las sociedades sostenibles.Read More »

L’Administració electrònica “ad extra” i “ad intra” – Frederic Viscarro

Amb l’entrada en vigor de la nova llei de procediment administratiu, l’Administració pública, ja no pot ser d’una altra manera que electrònica. El que era un model esdevé la norma. L’Administració ha d’afavorir la disponibilitat, la facilitat d’accés i l’estalvi de temps en les relacions amb les persones, les empreses i entre organitzacions. En conseqüència la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual dels procediments de les Administracions. Uns procediments que configuren uns processos dels que depenen en gran part, els resultats d’aquestes organitzacions. Així com a organització pública, es fa indispensable, en primer terme l’identificació i anàlisi d’aquests processos propis:

Estratègics, els que persegueixen aconseguir els objectius estratègics de cadascun dels àmbits d’actuació de l’organització.

De suport,  els que no estan vinculats al desplegament de les polítiques de l’organització però són necessaris pel desenvolupament de la pròpia activitat

Claus o operatius, els que estan vinculats al desplegament de les polítiques de l’organització i estan orientats a la prestació dels serveis o sigui, resultats.Read More »

Estratègia corporativa i noves formes de treball – Manel Bardavio

EAPCEn una de les seqüències més emblemàtiques de la pel·lícula Witness/L’únic testimoni (Peter Weir, 1985), els membres d’una comunitat amish de Pennsylvania acudeixen durant tota una jornada sencera a la granja d’una parella acabada de casar, a fi d’ajudar-los a construir el graner on desar els fruits de la seva collita. Mitjançant un ritme narratiu dinàmic i coral, embolcallat per l’inspirador tema musical Building the Barn de la banda sonora de Maurice Jarre, la tasca col·lectiva es desenvolupa de forma col·laborativa amb un resultat plenament satisfactori: al final del dia la jove parella ja disposa del seu graner.

 

A l’estudi anual que realitza la consultora Deloitte sobre tendències mundials en la gestió del capital humà a les organitzacions, Global Human Capital Trends 2016, on hi han participat més de 7.000 líders d’organitzacions empresarials mundials i responsables en recursos humans , s’apunta que una de les tendències més prioritàries en el futur immediat serà el disseny d’organitzacions diferents de les actuals que donin resposta a: noves formes de relacionar-se i d’actuar internament de forma interconnectada, la participació activa de les persones que formen part de l’organització  i l’existència d’equips flexibles i altament capacitats que treballin transversalment en base a projectes concrets. Només un 14% de les organitzacions enquestades reconeixen estar preparades per treballar amb un model organitzatiu com el plantejat.Read More »