Del llenguatge planer a la comunicació clara – Ester Manzano

Tots sabem que una de les claus d’una bona relació està en la comunicació. Per tant, considerem que la Generalitat s’ha de centrar en identificar tots els aspectes que ens ajudin a millorar la comunicació amb la ciutadania per construir, així, una relació basada en la transparència, la seguretat i la confiança. En aquesta línia, la nostra aliada és la comunicació clara. Però, què vol dir exactament?

Imagineu que:

· Podem parlar una mateixa llengua a l’hora de relacionar-nos amb la ciutadania, passant del llenguatge administratiu al planer.

· Estructurem la informació de manera que resulti més fàcil de comprendre (frases curtes, amb un ordre sintàctic natural, puntuació correcta, etc.).

· Utilitzem elements visuals o iconografies que acompanyin les nostres comunicacions per tal de complementar el missatge i fer-lo més visible i fàcil d’entendre.Llegeix més »

El clima que volem, canviant les narratives climàtiques – Judith Estol

El dia 29 de març del 2023 es va celebrar, a la seu de la Delegació del govern davant la Unió Europea, a Brussel·les, la conferència tituladaThe Climate We Want, Changing Climate Narratives to Address the Green Transition, per discutir sobre la narrativa climàtica.

Dins del discurs de sostenibilitat ambiental, la “transició” sovint es refereix als canvis fonamentals dins dels sistemes clau de producció i consum, com l’energia, el transport o l’agricultura i els aliments. Les transicions verdes es defineixen com a canvis profunds d’aquests sistemes sociotècnics (o socioeconòmics) cap a canvis interrelacionats amb tecnologies, infraestructura, productes, comportament del consumidor, valors socials i política. Aquest acte volia crear un espai per intercanviar idees i experiències sobre: com poden les nostres estratègies sostenibles en el context del Pacte Verd Europeu portar-nos de la transició cap a la transformació, com poden transformar la nostra consciència i permetre’ns ser totalment responsables, com posar l’accent en la manera de pensar en quin clima volem ara i, sobretot, en com hauríem d’emmarcar i canviar el llenguatge del discurs sobre el canvi climàtic. I, sí, vam crear un diàleg en el qual van participar iniciatives empresarials, comunitats energètiques, universitats, polítics, institucions públiques, ciutadans i joves; ens vam reunir, per trobar una nova narrativa positiva, eficient, responsable i consistent, per parlar i descriure el nostre clima. El clima que volem a partir d’ara i a partir de demà.Llegeix més »

Una experiència pionera: la revisió i millora del model de cooperació local de la Diputació de Barcelona – Equip de la CECCL
Premi Alfons Ortuño 2022 en la categoria "Transparència, bon govern, avaluació i qualitat"

A l’inici del mandat actual, la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local (CECCL) de la Diputació de Barcelona va impulsar el desplegament d’un projecte de revisió i millora de la política de cooperació local de la corporació, amb l’objectiu d’adaptar-la a les necessitats i expectatives canviants dels governs locals destinataris i optimitzar, d’aquesta manera, el suport en benefici de l’equitat territorial, la transparència, el bon govern i l’eficiència en la gestió.

Amb aquesta finalitat, al final de l’any 2019 es va donar el tret de sortida al projecte transformador “Concertem en xarxa”, i és per això que aquest apunt del blog té l’objectiu de fer difusió d’aquesta experiència pionera i promoure la seva aplicació a altres administracions supramunicipals, de la mà d’una metodologia i un procés de treball susceptibles de ser replicats tal com es presenta a continuació.Llegeix més »

La ciutadania al centre? Comencem per l’escolta activa – Ester Manzano Peláez

Durant els darrers anys a les administracions públiques s’ha parlat molt de posar el ciutadà al centre, com un mantra que ara apareix en qualsevol discurs. Aquest concepte també motiva comentaris com: “Sempre s’ha posat el ciutadà al centre, ja que treballem per al ciutadà”. Però, en realitat, costa trobar accions concretes i propostes que aterrin aquesta idea.

En el cas de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, hi estem treballant de valent. Volem impulsar un model d’atenció que doni resposta a les necessitats d’una societat cada cop més digital, però sense deixar ningú enrere.

Per fer-ho possible estem impulsant un model que vol trencar mites i que es basa en:

· L’escolta activa de les necessitats, expectatives, satisfacció i comportaments de la ciutadania per millorar l’experiència d’accés als serveis públics.

· L’acompanyament a la ciutadania per afavorir el seu accés als serveis públics en un nou context cada cop més digital.

· L’atenció integrada que simplifiqui la relació entre l’Administració i la ciutadania.

· La comunicació directa i fàcil d’entendre que afavoreixi un model de relació sobre la base de la confiança i la seguretat que dona entendre les coses.Llegeix més »

El nou model d’Informe d’execució i de Memòria anual – Equip del Servei de Qualitat i Suport Tècnic de l’EAPC

El gran volum de dades relacionades amb les activitats formatives, la diversitat de fonts i canals de procedència d’aquestes i les eines que tenim al nostre abast ens han fet replantejar la manera com les posem a disposició de les persones que puguin estar interessades en la seva lectura i/o anàlisi.

Com a resultat d’aquesta reflexió hem actualitzat els formats i continguts, tant de l’Informe d’execució com de la Memòria anual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). La connexió de la base de dades amb l’eina que ens permet construir un visor ens ha permès fer-los més entenedors, dinàmics i agradables de llegir.Llegeix més »