Conclusions de la V Jornada sobre avaluació de la formació

Més de 70 responsables de formació dels departaments, les universitats i els ajuntaments catalans van compartir a la V Jornada sobre l’avaluació de la formació –també retransmesa en directe per l’EAPC– la necessitat de provar estratègies per avaluar l’impacte de la formació, per tal que l’accent no estigui posat en complexos sistemes estadístics. Fins ara,  l’enfocament metodològic s’orientava a  demostrar que la causa dels canvis positius en l’organització era  gràcies a la formació i requeria d’un complex treball d’aïllament d’altres variables que hi haguessin pogut influir. Un enfocament que no sempre resultava ni fàcil ni possible en l’àmbit de les administracions públiques. Pel contrari, com va dir Ramon Crespo a la Jornada, les perspectives basades en models qualitatius indaguen en les causes però renuncien a poder demostrar “l’efecte net” , a poder quantificar de forma exacta la influència de la formació en els resultats del canvi. Més enllà d’això, aquestes perspectives qualitatives miren de generar dades  de forma rigorosa, tenint en compte una observació sistemàtica, per explicar fets i/o percepcions que, sota un raonable marge de confiança, ens permetin afirmar que la formació ha contribuït als resultats.

En aquest marc de reflexió sobre els mètodes i formes per avaluar l’impacte, es van poder conèixer a la Jornada diverses experiències que s’han preocupat per pujar graons en la qualitat de la seva avaluació. El “Proyecto Huella”, de l’Institut Navarrès d’Administració Pública, presentat per Álvaro Martínez, va deixar clara la importància de formar unitats senceres, durant un període llarg (un any) per poder esperar resultats de canvi i millora consistents. El CPNL, a través de Gemma Segura, va explicar una evolució de l’avaluació de satisfacció a una cultura de transferència en dos anys i el Dipsalut (Diputació de Girona) representat per Gemma Ollé,  va presentar els seus projectes pilot d’avaluació de resultats d’impacte.

L’empresa GAES va confirmar,  en l’exposició d’Encarna Martínez, la seva directora de formació, que quan un departament de formació es proposa demostrar que és una unitat generadora de valor, i no de despeses, cal que demostri resultats. I així ho han fet en  el seu programa d’avaluació de l’impacte sobre l’àrea comercial, on han comparat l’evolució en els temps  de les vendes dels professionals, abans i després de la formació, amb un altre grup no sotmès a formació, per arribar, en aquest cas sí, a aproximar-se al benefici net.

Una Jornada, en definitiva, on es va posar de manifest, novament, la importància del fet que les unitats de formació comparteixin  experiències i reflexions per obrir nous camins en el seu rol de desenvolupadores de les competències professionals i les oportunitats d’aprenentatge.

Deixa un comentari