La reforma horària ja és una política pública – Fabian Mohedano

Imatge de MichaelGaida CC BY-NC-SA 2.0 – Pixabay

El desordre horari actual provoca malestar i el Govern té la responsabilitat d’actuar per millorar les condicions de vida de la ciutadania. És per aquest motiu que el 17 de juliol de 2017 cent deu organitzacions van signar el Pacte per a la Reforma Horària, amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Aquesta signatura representa un primer pas per a un nou consens social que ha de permetre l’impuls d’una nova política pública. Una nova política pública que ens ha d’ajudar a recuperar uns horaris que ens eren propis fa quatre dècades, adaptats a la realitat del segle XXI.Llegeix més »

El 5è poder: l’apoderament digital ciutadà – Jordi Puigneró i Ferrer

En un informe recent, el Fòrum Econòmic Mundial (WEF) ens alerta que la humanitat s’enfronta, en els pròxims anys, a tres grans reptes: el repte migratori, el canvi climàtic i la revolució digital.

En aquest context, estan sorgint nous drets socials que fa uns anys haurien estat impensables. Parlem, per exemple, del dret a garantir un accés universal a Internet, el dret a disposar d’un entorn cibersegur o també el dret a poder disposar d’una identitat digital. Estem parlant, per tant, de nous drets emergents del segle XXI.

El Govern de Catalunya vol fer un pas endavant i situar Catalunya a l’avantguarda d’aquests nous drets digitals. En aquest camí, hem presentat el projecte IdentiCAT per apoderar la ciutadania en l’àmbit digital.Llegeix més »

BISOC: un instrument per transformar les dades en coneixement vàlid i útil al servei de la gent – Jesús Quiroga Martínez / Laura Comellas Esteruelas

Pantalla d'inici de l'eina BISOC del Servei d'Ocupació de CatalunyaEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per la seva pròpia naturalesa, genera i té al seu abast moltes dades. Dades que, tractades aïlladament, sovint no permeten esprèmer tot el potencial que tenen. Perquè una dada és com el petroli: un producte que té molt valor gràcies als seus derivats.

Per això, l’any 2016 es va crear el Business Intelligence (BISOC). Aquesta tecnologia emmagatzema un seguit de conceptes, tècniques i eines que permeten integrar i analitzar les dades conjuntament i globalment per facilitar l’obtenció de la informació i generar coneixement estratègic.Llegeix més »

La Direcció General d’Administració Digital presenta el Manual de transformació digital – Ester Manzano Peláez

Loog del Manual de transformació digital d el'empleat públicLa Direcció General d’Administració Digital va presentar el Manual de transformació digital per a l’empleat públic en el Congrés de Govern Digital, celebrat a Barcelona el 17 i 18 de setembre

El Congrés de Govern Digital, tenint com a focus tots aquells projectes i iniciatives que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, dels processos i formes de treball de les organitzacions públiques, es va convertir en un fòrum ideal per a la presentació del Manual de transformació digital de l’empleat públic.Llegeix més »

La importància de la gestió documental i arxiu. Estem conscienciats? – Cristina Biescas Socias

Imatge de cocoparisienne CC BY-NC-SA 2.0 – Pixabay

L’article 7 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents estableix que “totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abraci la producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en garanteixi el tractament correcte”. L’article 3 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, afegeix “garantir el tractament correcte dels documents en les fases activa, semiactiva i inactiva”.Llegeix més »