La Direcció General d’Administració Digital presenta el Manual de transformació digital – Ester Manzano Peláez

Loog del Manual de transformació digital d el'empleat públicLa Direcció General d’Administració Digital va presentar el Manual de transformació digital per a l’empleat públic en el Congrés de Govern Digital, celebrat a Barcelona el 17 i 18 de setembre

El Congrés de Govern Digital, tenint com a focus tots aquells projectes i iniciatives que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, dels processos i formes de treball de les organitzacions públiques, es va convertir en un fòrum ideal per a la presentació del Manual de transformació digital de l’empleat públic.

Aquest manual pretén ser tant una guia com una eina per a l’empleat públic de l’Administració catalana, en el camí cap a l’adopció d’enfocaments, models i metodologies vinculats a les noves maneres de fer i treballar en l’era digital.

El Manual de transformació digital, una eina per a l’empleat públic

Les habilitats i les competències que es vinculen al concepte d’empleat públic digital són àmplies i complexes, no només es tracta d’incorporar les tecnologies digitals a les tasques habituals de treball, la seva destresa i el seu ús, sinó que es requereix altres competències més vinculades a la presa de decisions, el treball en equip, la comunicació, la creativitat…

Per aquest motiu, l’Administració catalana proposa un concepte d’empleat públic digital ampliat, que es concreta en 8 dimensions que abasten des del desenvolupament del tecnoempoderament (necessari per al maneig de les tecnologies i l’ús dels recursos digitals), fins a la innovació, la col·laboració o el compromís i la comunicació social (competències vinculades a les noves formes de fer i treballar).

Aquest manual no pretén ser únicament una eina que mostri els principals recursos digitals, bones pràctiques i recomanacions per treballar en l’era digital. També vol animar els empleats públics a definir els seus propis objectius en el seu camí personal cap a la transformació digital. Com a nou element, s’inclou un qüestionari que permet avaluar el nivell de transformació digital de la persona. És una iniciativa que connecta amb altres iniciatives impulsades per l’Administració catalana relatives al canvi cultural i organitzatiu del personal públic, com el Pla de Capacitació.

Les noves formes de fer i treballar i l’empleat públic digital

El Projecte de decret d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya (pendent d’aprovació), serà una fita per a l’Administració catalana, donat que configurarà un model d’administració digital d’alt nivell, situant l’organització com a referent en la incorporació, amb sentit i de manera innovadora, de l’ús dels recursos i les tecnologies digitals per avançar cap a un model d’administració inclusiva, innovadora, oberta, digital i eficient, amb l’objectiu d’aportar serveis públics de la màxima qualitat.

Aquest model fa èmfasi en les noves maneres de fer i treballar que s’han desenvolupat a l’era digital i que són una oportunitat, tant per acostar i simplificar les relacions de la ciutadania amb l’Administració, com per fer més eficients els processos de l’Administració. És fonamental disposar de nous enfocaments, models i metodologies per aconseguir-ho.

Amb la mirada posada en aquest nou model d’administració digital, des de la Direcció General d’Administració Digital, dins de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, entre altres iniciatives impulsades, s’ha elaborat el Manual de transformació digital de l’empleat públic. En el futur es vol que aquesta iniciativa evolucioni dotant a l’Administració de major informació sobre la capacitació i les competències digitals del personal, i que l’Administració pugui oferir nous recursos de desenvolupament professional al personal de manera més proactiva.

Ester Manzano Peláez
Directora General d’Administració Digital

8 respostes a “La Direcció General d’Administració Digital presenta el Manual de transformació digital – Ester Manzano Peláez

  1. És una bona noticia que hàgiu publicat el Manual de transformació digital de l’empleat públic. Felicitats!. Ara cal que en féu una bona difusió. Per cert, ja ha estat publicat a l’intranet o en algun altre lloc?. Gràcies a l’avançada. Salutacions cordials,

  2. Fa setmanes que corre la notícia. L’esperem amb candeletes. Per tal d’augmentar l’eficiència fora molt interessant que els documents i eines estiguessin disponibles des del moment de la presentació, encara que entenc que per motius polítics sovint no és possible.

Deixa un comentari