El 5è poder: l’apoderament digital ciutadà – Jordi Puigneró i Ferrer

En un informe recent, el Fòrum Econòmic Mundial (WEF) ens alerta que la humanitat s’enfronta, en els pròxims anys, a tres grans reptes: el repte migratori, el canvi climàtic i la revolució digital.

En aquest context, estan sorgint nous drets socials que fa uns anys haurien estat impensables. Parlem, per exemple, del dret a garantir un accés universal a Internet, el dret a disposar d’un entorn cibersegur o també el dret a poder disposar d’una identitat digital. Estem parlant, per tant, de nous drets emergents del segle XXI.

El Govern de Catalunya vol fer un pas endavant i situar Catalunya a l’avantguarda d’aquests nous drets digitals. En aquest camí, hem presentat el projecte IdentiCAT per apoderar la ciutadania en l’àmbit digital.

Al món estan emergint dos models contraposats. Per una banda, el model americà, on les empreses són les que estan controlant les dades i la tecnologia amb una clara voluntat economicista. D’altra banda, tenim el model xinès, on qui governa les dades i la tecnologia és l’Estat amb una voluntat de control del ciutadà.

Creiem que Europa, i per tant també Catalunya, té l’obligació de posar un tercer model sobre la taula en aquest nou ordre mundial digital, i és un model en el qual les dades i la tecnologia les governin els ciutadans.

En aquest sentit, el projecte IdentiCAT entronca amb un valor republicà tan fonamental com és l’apoderament, el de la confiança en la gent. Es tracta d’un nou model d’identitat digital: descentralitzada i autosobirana, basada en tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), tecnologia sobre la qual s’implementen solucions blockchain.

Catalunya es convertirà així en el primer país a dotar-se d’una identitat digital descentralitzada en què el ciutadà/ciutadana serà el propietari, gestor i custodi exclusiu de la seva identitat en qualsevol activitat personal de relació digital, sigui amb el sector públic o amb el privat.

Catalunya disposa de les condicions necessàries per esdevenir pionera i referent en innovació digital en l’àmbit de l’apoderament ciutadà: disposem d’un sector TIC fort amb prop de 16.000 empreses; un ecosistema d’innovació potent format per universitats i centres de recerca; un posicionament excel·lent com a capital mundial del mòbil i hub tecnològic del sud d’Europa; i la decidida aposta del Govern per les tecnologies digitals avançades (5G, blockchain, intel·ligència artificial…) com a motors de transformació de l’administració, la societat i l’economia del país.

En definitiva, aquest segle XXI veurà el naixement i consolidació d’un 5è poder: la ciutadania digitalment apoderada. De moment, com a Govern, hem creat l’eina per fer-ho possible amb la voluntat que esdevingui un estàndard d’ús a Catalunya.

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Deixa un comentari