Planificació, selecció i talent

La segona de les jornades sobre reforma de la funció pública organitzades per l’Escola i la Secretaria d’Administració i Funció Pública va tenir lloc el passat dia 19 d’octubre. Els tres ponents varen fer aportacions amb punts de vista diferents, però que a la vegada presentaven elements de coincidència.

Susanna Bouis, directora general de Funció Pública, va indicar els elements centrals que haurien de definir el futur de la reforma de la funció pública, que haurà de ser més ordenada, més àgil i flexible, i més professional. Aquesta reforma ha de concretar-se en una futura llei que haurà de basar-se en fórmules de consens, i on els elements de planificació estratègica tenen un paper fonamental.

Carles Ramió, professor de la UPF, des d’una altra òptica, va comentar les dificultats que comporta per als processos de canvi en funció pública l’existència d’una cultura política, d’una cultura administrativa, i d’una cultura social que impedeixen la innovació. Va indicar també que les dificultats pressupostàries actuals implicaven una necessària millora de la productivitat que podria comportar reducció de plantilles i, finalment, va reivindicar la importància de millorar la gestió del talent tant pel que fa a la selecció de personal com al llarg de la carrera professional.

Llegeix més »