Les biblioteques especialitzades, per a què?

Entrada al blog amb motiu del Dia Internacional de les Biblioteques

La biblioteca especialitzada, segons les definicions més habituals, seria aquella biblioteca formada per obres d’una única disciplina o branca del coneixement, que forma part de l’estructura d’una entitat, administració o organització per a satisfer les necessitats informatives del seu personal per assolir els seus objectius. L’abast de la col•lecció es limita en general als interessos de l’organització. Es tracta doncs de biblioteques amb una especialitat temàtica.

Aquest tipus de biblioteques tenen com a missió donar suport bibliogràfic i documental a tots els professionals de l’organització o entitat a la qual pertanyen i a les persones que s’adrecin a la biblioteca. També, s’encarreguen de col•laborar en la difusió del coneixement que es genera en la pròpia entitat o organització.

Les biblioteques especialitzades a Catalunya es regulen als articles 5 i 45 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya. A banda d’això, cada biblioteca es regirà pel seu propi reglament de funcionament.Llegeix més »

2015, l’any de les biblioteques

En el primer discurs d’Enric Prat de la Riba com a president de la Mancomunitat de Catalunya, va anunciar que l’objectiu prioritari de la Mancomunitat era dotar tots els municipis de la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. I cal tenir present que, a les primeries del segle XX, la majoria de pobles de Catalunya no tenien cap d’aquests elements…Llegeix més »