Apostar per la compra pública d’innovació – Lluís Juncà Pujol

La compra pública d’innovació és un dels instruments més potents a l’abast de l’Administració pública per impulsar la transformació dels serveis públics i la competitivitat del teixit empresarial. De fet, és un dels principals instruments per articular la col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix (administracions públiques, universitats i centres de recerca i innovació, empreses i usuaris dels serveis) per desenvolupar nous productes i serveis que donin respostes més efectives a les necessitats de les persones i als reptes que tenim com a societat.

En aquest sentit, els processos d’innovació col·laborativa que promou la compra pública d’innovació aporten beneficis a totes les parts: a l’Administració i la ciutadania, perquè facilita l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, i a les empreses, les universitats i els centres de recerca i tecnològics, perquè els ofereix l’oportunitat de desenvolupar nous productes i serveis que responguin a demandes socials reals.Llegeix més »

La compra pública d’innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de la innovació – Albert Castellanos

Banner_Compra_publica_Innovadora_735x176_tcm176-207418El passat 28 de juny, el Govern va aprovar el Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació (CPI), que respon bàsicament a dos objectius: en primer lloc, millorar els serveis públics, i fer-los més eficients, mitjançant l’adopció de solucions innovadores per part de l’Administració Pública. I, en segon lloc, induir l’ús de la CPI com a instrument de foment de l’R+D+I a les empreses, especialment de les pimes.

Europa reconeix des de fa anys la rellevància del mercat de la contractació pública, amb un pes al voltant del 17 per cent del PIB de la Unió Europea,  per impulsar la innovació. En aquesta línia, la Directiva de la Unió Europea del 2014 sobre contractació pública estableix que els poders públics han de fer la millor utilització estratègica possible de la contractació pública per fomentar la innovació com a motor de creixement econòmic i de millora de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics. A Catalunya, la compra pública dels Departaments de la Generalitat  i del seu sector públic l’any 2015 va ser de 2.529,11 MEUR segons les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat.Llegeix més »