Apostar per la compra pública d’innovació – Lluís Juncà Pujol

La compra pública d’innovació és un dels instruments més potents a l’abast de l’Administració pública per impulsar la transformació dels serveis públics i la competitivitat del teixit empresarial. De fet, és un dels principals instruments per articular la col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix (administracions públiques, universitats i centres de recerca i innovació, empreses i usuaris dels serveis) per desenvolupar nous productes i serveis que donin respostes més efectives a les necessitats de les persones i als reptes que tenim com a societat.

En aquest sentit, els processos d’innovació col·laborativa que promou la compra pública d’innovació aporten beneficis a totes les parts: a l’Administració i la ciutadania, perquè facilita l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, i a les empreses, les universitats i els centres de recerca i tecnològics, perquè els ofereix l’oportunitat de desenvolupar nous productes i serveis que responguin a demandes socials reals.

Per treure el màxim potencial de la compra pública d’innovació, cal que els compradors públics tinguin present que les innovacions treballades en col·laboració amb les empreses poden generar noves oportunitats de mercat que esdevinguin font de riquesa i competitivitat per al teixit productiu. Aquest plantejament estratègic de la compra pública d’innovació obre la possibilitat de nous models de col·laboració i risc compartit que poden fer compatibles la reducció de la factura del comprador públic, la millora i la cobertura dels serveis públics i l’increment de la competitivitat del teixit productiu.

Lamentablement, però, i malgrat que ningú posa en dubte els beneficis potencials de la compra pública d’innovació, aquesta línia estratègica de contractació pública encara no ha acabat d’arrelar, ni a Europa ni a casa nostra. I en aquest cas els obstacles no són legislatius, atès que la normativa vigent permet i promou aquest tipus de compra. Molt probablement, les dificultats perquè aquest model creixi provenen de resistències internes que es generen quan l’Administració es planteja canvis en la manera de fer les coses.

Recentment, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha publicat un informe sobre la compra pública d’innovació a Catalunya en què exposa quatre iniciatives pioneres: de ferms sostenibles, per tractar integralment pacients amb arrítmies que necessiten dispositius cardíacs implantables, per desenvolupar noves eines de monitoratge de les RIS3 (Plataforma RIS3-MCAT) i per impulsar nous models de recollida selectiva de residus municipals. El mateix informe destaca que la compra pública d’innovació és complexa però possible, i que impulsar-la és més necessari que mai, tant des del punt de vista d’eficiència de la despesa pública i de viabilitat dels serveis públics, com des del punt de vista social i ambiental.

 

El potencial de la compra pública d’innovació per respondre als grans reptes de la societat

 

Lluís Juncà Pujol
Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

Deixa un comentari