Obrint finestres: “L’administració que comunica”, a càrrec de Toni Aira

20161110_135210

Divendres passat es va dur a terme la quarta de les cinc sessions del cicle “Obrint finestres: reptes de l’Administració pública al segle XXI”, amb el títol de “L’administració que comunica” a càrrec d’Antoni Aira, doctor en comunicació política, professor de comunicació política institucional a la Universitat Pompeu Fabra i autor de diversos llibres, un dels quals sobre la comunicació de les institucions públiques, publicat a l’editorial de la Universitat Oberta de Catalunya. Read More »

Importancia de un plan de comunicación para una administración pública – Nagore de los Ríos

comunicacióLa puesta en marcha de las diferentes políticas de transparencia, de apertura de datos y participación (impulsada por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”), en un momento en el que la gestión electrónica y telemática se impone en las administraciones públicas ha provocado un cambio radical en el plano comunicativo de las mismas. La transformación digital ha supuesto, sí, nuevas formas de relación de la institución con la ciudadanía, pero también viene acompañada por una consideración de que la gestión pública debe formar parte de esta nueva sociedad abierta. Más allá de que la aparición de casos de corrupción en España en algunas administraciones haya acelerado la imposición de políticas públicas de transparencia, es la propia demanda de una sociedad digital la que lleva a que la Administración pública incorpore la comunicación de sus servicios, presupuestos, acciones, etc. como un ingrediente fundamental de su gestión.Read More »

Com podem millorar la comunicació a les organitzacions? Aquesta guia ens serà molt útil – Servei de Difusió del Departament de Justícia

guia_comunicacio_DJAprofitant el coneixement i l’experiència aplicada en diferents àmbits relacionats amb la comunicació, els tècnics del Servei de Difusió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya han elaborat la Guia de comunicació del Departament de Justícia. Aquesta publicació aplega un ventall molt ampli d’aspectes que incideixen de manera categòrica en la comunicació interna i externa de les grans organitzacions, i apunta quina és la millor manera d’establir fluxos, interlocutors, criteris i canals perquè la comunicació sigui fluida, homogènia i transparent.

L’ús generalitzat d’internet, les xarxes socials i els dispositius mòbils ha comportat un canvi radical en l’àmbit de la comunicació, no només perquè ha augmentat el nombre de canals, sinó també perquè s’hi ha creat un nou marc multidireccional que comporta canvis essencials en la relació de les persones entre ella i amb les organitzacions (fins i tot en l’estructura del llenguatge), i on els elements multimèdia i transmèdia tenen cada cop un paper més determinant.Read More »