Valors i lideratge públic – Ferran Sáez Mateu

Si volem parlar de Valors i de Lideratge cal fer dues coses simultàniament:

La primera, provar de mostrar de què parlem exactament -i subratllo l’adverbi- quan parlem de valors. Penso que això és molt important perquè, gairebé sempre, la qüestió de la naturalesa dels valors acostuma a donar-se per suposada alegrement, tot i que constitueix un assumpte filosòfic força tècnic i, en alguns punts concrets, no gaire intuïtiu.

La segona qüestió que provarem de desenvolupar és la de si hi ha valors específicament associats a la qüestió del lideratge en el context de l’administració pública. Els avanço que, plantejada així, aquest tema no té gaire recorregut. Potser fa 50 o 60 anys, estipular un conjunt de valors que tinguessin relació amb el lideratge públic era possible. Avui, però, sembla més adient contemplar les coses des d’una altra perspectiva: la de la tensió entre tríades de valors provinents de la mentalitat premoderna, moderna i postmoderna. Estic convençut que això permet entendre millor les coses.

 

  1. Els valors existeixen des que la consciència i el llenguatge articulat permeten fer judicis sobre la nostra conducta i sobre la conducta dels altres i avaluar-ne les conseqüències abstractament (és a dir, més enllà d’un cas concret).

Si observem el camp semàntic de la majoria de discursos on hi ha referències als valors lligats al lideratge constatarem que hi predominen termes relacionats amb aspectes directament o indirectament emocionals (resiliència, etc) i, en canvi, tendeixen a declinar els que -potser sense haver-ho meditat gaire- es consideren avui massa instrumentals, com ara l’eficiència o la determinació. L’interessant, en qualsevol cas, no és fer una mena de cànon axiològic o decàleg, sinó simplement ser conscients que l’emocionalització dels valors potser és una moda com una altra -i en conseqüència tindrà el recorregut que tindrà- molt relacionada amb determinades visions autoindulgents de la conducta humana.

Llegeix més »

Obrint Finestres 2017: L’administració pública davant els grans reptes de la societat del segle XXI (Dr. Ferran Sáez).

L’administració pública ha de fer un esforç per adaptar-se als grans reptes de la societat del segle XXI

Relatoria elaborada per Mònica Sabata, Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona

“L’administració pública davant els grans reptes de la societat del segle XXI” ha estat el títol de la primera de les sis sessions de la segona edició del cicle “Obrint finestres: reptes de l’administració pública al segle XXI” que, aquest any, està adreçat a càrrecs intermedis de l’administració pública catalana i que, com en la seva primera experiència, està coorganitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Aquesta primera jornada ha estat a càrrec del Dr. Ferran Sáez, Professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

“La primera gran predicció de com serien les coses és de l’any 1979 i el que farem és comparar-ho amb la realitat que dibuixa la Revista Idees de l’any 2014”, afirmava Ferran Sáez només començar la sessió. I és que aquest és l’exercici que el professor va proposar als assistents. I així, comparant el text de Jean-François Lyotard de 1979 amb l’estudi dut a terme per Adrià Aldomà i Albert Barqué per a la revista Idees -a qui cal agrair la cessió dels materials per a la sessió-, serà possible avaluar el perquè algunes de les prediccions s’han fet realitat i d’altres no. En definitiva, es tracta de pensar sobre les grans tendències i reptes del segle XXI. I per fer-ho, “cal distingir entre la futurologia i la prospectiva, que és el que és seriós”, afirmava Sáez.

Llegeix més »

Obrint finestres: taula rodona final – Mònica Sabata

img_1528Dijous 17 de novembre es va dur a terme la cinquena i darrera sessió del curs “Obrint finestres: reptes de l’administració pública al segle XXI”. En aquesta ocasió vàrem comptar amb els ponents de les anteriors sessions al voltant d’una taula rodona que havia de permetre respondre a les principals qüestions plantejades durant tot el curs i buscar respostes i solucions que fossin útils per als servidors públics. És a dir, es tractava de passar de la teoria de les primeres sessions a la pràctica del dia a dia i del que implica treballar a l’administració pública.Llegeix més »

Obrint finestres: “L’administració pública davant els grans reptes de la societat del segle XXI” a càrrec de Ferran Sáez

img_1519

Durant els darrers anys, el món ha viscut canvis rellevants. A més ho ha fet a una velocitat ingent. És per això que la tercera sessió del cicle “Obrint finestres: reptes de l’Administració pública al segle XXI” ha volgut abordar algunes preguntes que fan referència a aquesta evolució: quins són els principals reptes de la societat actual i quines tendències s’hi albiren?; quines són les principals demandes i necessitats de la ciutadania que se’n deriven?, i com han d’afrontar les administracions públiques i els servidors públics aquests contextos?. La sessió s’ha titulat “L’Administració pública davant dels grans reptes de la societat del segle XXI”, ha estat a càrrec de Ferran Sáez, professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, el qual ha ofert un marc general de reflexió als servidors públics assistents a la sessió.

Així doncs, el professor Sáez ha dedicat la sessió a esbossar quines són les quatre grans tendències que marquen l’evolució de la societat catalana i del món en general, per bé que ha advertit que aquests canvis no s’han acabat de consumar. Parlem-ne.Llegeix més »