2015, un any per recordar

Ja s’ha acabat l’any 2015, i cal reconèixer que ha estat un any difícil per al país i per a l’Administració en general. Per a l’Escola ho ha estat especialment, ja que hem viscut un canvi de direcció i un estat de provisionalitat que encara es manté. Tot i així, no hem parat de funcionar i de treballar en allò que és la nostra obligació i també la nostra vocació: el foment de l’aprenentatge entre els treballadors públics, la selecció de professionals qualificats i la creació d’espais de reflexió sobre els temes del nostre dia a dia que ens ajudin a oferir un servei públic de qualitat.

Si haguéssim de destacar 4 accions de totes les que hem dut a terme aquest any, esmentaríem les següents:

– en la línia encetada pel Servei de Formació Contínua de reflexionar sobre el canvi de plantejament de la formació per als empleats públics, més en la línia de fomentar, acompanyar i ajudar en el procés d’aprenentatge individual i col·lectiu, s’ha treballat en la definició de la tasca important que ha de desenvolupar la persona responsable de la formació. Això ha portat a concretar accions en aquest sentit que ja s’han aplicat en diferents departaments.

– s’ha creat la figura de l’entrevistador per competències intern. En un moment en què en les contractacions es valora més l’actitud i els valors de les persones que no pas el seu currículum, cal tenir professionals preparats per identificar aquestes actituds i valors i, de passada, donar valor al talent intern de l’organització.

– en la línia de situar l’Escola al món, s’ha signat un conveni amb l’École d’Administration Publique de France (ÉNA) que permetrà intercanviar treballadors públics en les matèries que interessen: en el cas dels funcionaris francesos, la vessant econòmica i turística de Catalunya, i en cas dels empleats catalans, el funcionament de les institucions i organismes europeus.

– s’ha organitzat, un any més, la Barcelona GovJam, un esdeveniment simultani a més de 30 ciutats del món que barreja treballadors públics i ciutadania per repensar els serveis públics i la manera d’oferir-los.

I podríem esmentar-ne moltes més, d’accions… però no es tracta de fer un inventari, sinó de no oblidar l’esperit que ens ha dut a fer que els treballadors públics catalans tinguin espais de reflexió, debat i aprenentatge que els ajudi a fer millor la feina de servei a les persones. Per això, us volem desitjar un any 2016 ple de nous projectes, noves complicitats i nous camins!

Leave a Reply