Els serveis mòbils a la Generalitat – DGAC

La Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) és l’òrgan competent en matèria de serveis mòbils en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Segons els decrets 118/2013, de 26 de febrer, i el 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, li correspon «dirigir i planificar la incorporació de l’oferta de serveis de la Generalitat via dispositius mòbils, establir els estàndards i protocols per assegurar-ne la qualitat i fer-ne difusió».

Per concretar encara més l’encàrrec, el 15 d’octubre de 2013 es va aprovar l’Acord de Govern de serveis mòbils de la Generalitat, pel qual la DGAC ha d’impulsar serveis de mobilitat mitjançant la planificació, la direcció i la coordinació de totes les iniciatives mòbils en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció de promoure el canal mòbil per a la informació, la relació i l’atenció de la ciutadania del conjunt del país.

I, darrerament, per incrementar el nivell de qualitat de les aplicacions mòbils publicades a les botigues d’aplicacions sota el compte corporatiu de la Generalitat de Catalunya, la DGAC, conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, va aprovar el Programa de reputació digital mòbil que consta de les actuacions següents:

  • Potenciar projectes amb una definició funcional centrada en el ciutadà, així com una experiència d’usuari de qualitat.
  • Assegurar la qualitat tècnica dels projectes mòbils que no s’executen segons la pauta metodològica establerta.
  • Garantir un manteniment tecnològic de les aplicacions d’acord amb l’evolució del mercat i de la informació tècnica proporcionada per les botigues d’aplicacions. El CTTI en fa l’avaluació tècnica corresponent.
  • Regularitzar i optimitzar les tasques de publicació d’aplicacions i la gestió de l’analítica mòbil.
  • Proporcionar indicadors que donin suport a la presa de decisions vinculades a la governança global i individual de les iniciatives mòbils de la Generalitat de Catalunya.

Direcció General d’Atenció Ciutadana

Deixa un comentari