La contractació pública com a eina de transformació social: el primer pas cap a un nou sistema – Mercè Corretja

infotranspLes anomenades directives europees de “quarta generació” en matèria de contractació pública han comportat un canvi de paradigma en la mesura, que per primera vegada, el dret europeu contempla la contractació pública com a estratègia per fomentar objectius socials, mediambientals, de suport a la petita i mitjana empresa i a la innovació.

L’aplicació d’aquestes directives a les Administracions de Catalunya és doncs, necessària i imprescindible, i més quan l’Estat espanyol no ho ha fet dins del termini de dos anys previst per les pròpies directives. En conseqüència, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret-Llei 3/2016 de Mesures Urgents en matèria de contractació pública, amb l’objectiu d’establir un marc legal que doti de seguretat jurídica i de transparència la compra de béns i serveis per les administracions públiques catalanes i, al mateix temps, els permeti desenvolupar polítiques públiques a través de la contractació, introduint objectius socials i mediambientals i facilitant l’accés de la petita i mitjana empresa a la contractació pública.

En aquest sentit, per exemple, el Decret-llei conté mesures de simplificació i de gestió eficient, afavoreix la divisió dels contractes en lots de menor import, de forma que aquests no quedin sempre a mans de grans empreses, flexibilitza la contractació amb les entitats del tercer sector en la prestació de serveis socials, tot establint un nou règim de concertació social que prioritza principis no comercials com la qualitat, la continuïtat en el servei i l’atenció personalitzada, o fomenta la contractació responsable incloent un sistema de valoració de les ofertes que tingui en compte el que s’anomena el “cicle de vida dels béns i serveis”, és a dir, que també inclogui els costos ambientals i socials en la producció dels béns i serveis i no només el seu preu.

Aquest és un primer pas, doncs, vers la construcció d’un nou país en el qual la contractació pública esdevingui una eina de transformació social. Un segon pas, que ja s’ha posat en marxa, és el desenvolupament d’un sistema de contractació específic per als anomenats serveis a les persones, tal com preveu el dret europeu. El tercer pas serà l’aprovació d’una llei catalana de contractes del sector públic que sigui també una eina de regeneració democràtica i que, a banda d’impulsar l’economia, la innovació i l’estat del benestar, incorpori valors ètics i garanteixi la transparència en els processos d’adjudicació.

Podeu trobar el Decret-llei al Portal Jurídic de la Generalitat

Mercè Corretja Torrens
Directora General de Contractació Pública

Una resposta a “La contractació pública com a eina de transformació social: el primer pas cap a un nou sistema – Mercè Corretja

Deixa un comentari