Valors com a gestió de lideratge – Simon Dolan

Cartell de la jornada "Lideratge en femení al segle XXI"Al món actual, cada vegada més globalitzat i canviant, els líders de les organitzacions requereixen noves competències per gestionar i dirigir persones, cada vegada més ben formades i exigents. Una tasca gens senzilla per a les directives i directius, que han d’aconseguir motivar, inspirar i treure el
millor dels treballadors perquè innovin i contribueixin a aconseguir els objectius estratègics de l’organització.

Per a això, explica el professor i CEO de The Global Future of Work Foundation, Simon Dolan, és necessari que el líder conegui les seves pròpies competències i que estiguin alineades amb els seus valors personals i amb els valors compartits de l’organització (la cultura corporativa), per ajudar les persones, generar compromís col·lectiu i augmentar la confiança entre els membres de l’equip.

“Els valors s’han convertit en la base de la identitat organitzativa i del principi fonamental de l’estratègia de l’organització”, puntualitza el creador de la metodologia ‘Coaching per Valors’.

“Aquestes competències o habilitats de lideratge són les soft skills, les quals es poden aprendre, experimentar i posar en pràctica per arribar a ser el millor líder de l’organització”, assenyala el World Work Innovation (WWi) Advisory Board, Simon Dolan.

Però, quines són realment les soft skills?

– Motivar i reconèixer l’esforç
– Comunicar idees i influir
– Transformar grups en equips
– Plantejar i resoldre problemes
– Alliberar i gestionar energia creativa
– Desenvolupar i liderar projectes
– Gestionar conflictes com a font d’aprenentatge
– Gestionar l’estrès i promocionar el benestar
– Delegar per potenciar els col·laboradors
– Gestionar valors i actuar com a coach

Valors: ADN en el comportament de lideratge

Així doncs, per sobreviure al segle XXI, les empreses han de desenvolupar una nova forma d’actuar — una nova cultura— que no té sentit sense uns valors personals de cadascun dels treballadors alineats amb la visió i missió de l’organització.

“Els valors, connectats amb l’estil de lideratge de la persona, inspiren accions i determinen el comportament de les persones”, conclou Dolan.

Simon Dolan, d’origen canadenc, compta amb més 30 anys d’experiència professional, ha escrit més de 60 llibres sobre gestió de recursos humans, salut laboral, psicologia del treball i coaching, parla 7 idiomes i és considerat mundialment com un dels pensadors del futur especialitzat en innovació
empresarial.

 

Aquest article forma part de l’activitat formativa Liderant en femení al s.XXI: Lideratge amb valors: gestió del talent a través dels valors (Barcelona, 22 de novembre de 2018, de 8.30 a 14.30 h)

Deixa un comentari