Jugar no és només cosa de mainada – Mercè Bernardo Universitat de Barcelona

Conjunt de daus a sobre d'una taula de fusta
Font: Riho Kroll (Unsplash)

La formació continuada a l’Administració pública és un repte que ha de contribuir al canvi a una administració que, entre altres aspectes, sigui més propera a la societat.

La formació dels treballadors és, doncs, un eix clau, però trobar quina és la metodologia de formació que millor permet assolir el nou coneixement o interioritzar-ne l’existent no sempre és fàcil ni té una única resposta.

Una de les opcions és la ludificació, és a dir, aplicar els elements del disseny de jocs en contextos que no són jocs, aprofitant l’experiència sensorial que aporta el joc. Aquesta metodologia té, com a beneficis principals, la millora en la motivació i implicació dels participants, millor rendiment, canvis en el comportament, i millora de la satisfacció, entre d’altres. No totes les activitats es poden ludificar, i cal que es compleixin unes característiques bàsiques, com per exemple que tingui uns objectius clars, que es pugui mesurar i que hi hagi retroalimentació als participants, a part de les recompenses que es puguin associar amb els resultats.Llegeix més »

Valors com a gestió de lideratge – Simon Dolan

Cartell de la jornada "Lideratge en femení al segle XXI"Al món actual, cada vegada més globalitzat i canviant, els líders de les organitzacions requereixen noves competències per gestionar i dirigir persones, cada vegada més ben formades i exigents. Una tasca gens senzilla per a les directives i directius, que han d’aconseguir motivar, inspirar i treure el
millor dels treballadors perquè innovin i contribueixin a aconseguir els objectius estratègics de l’organització.

Per a això, explica el professor i CEO de The Global Future of Work Foundation, Simon Dolan, és necessari que el líder conegui les seves pròpies competències i que estiguin alineades amb els seus valors personals i amb els valors compartits de l’organització (la cultura corporativa), per ajudar les persones, generar compromís col·lectiu i augmentar la confiança entre els membres de l’equip.

“Els valors s’han convertit en la base de la identitat organitzativa i del principi fonamental de l’estratègia de l’organització”, puntualitza el creador de la metodologia ‘Coaching per Valors’.

“Aquestes competències o habilitats de lideratge són les soft skills, les quals es poden aprendre, experimentar i posar en pràctica per arribar a ser el millor líder de l’organització”, assenyala el World Work Innovation (WWi) Advisory Board, Simon Dolan.

Però, quines són realment les soft skills?Llegeix més »

Valors com a gestió del lideratge – Simon Dolan

Al món actual, cada vegada més globalitzat i canviant, els líders de les organitzacions requereixen de noves competències per gestionar i dirigir persones, cada vegada més ben formades i més exigents. Aquesta tasca no és gens senzilla per a les directives i directius que han d’aconseguir motivar, inspirar i treure el millor dels treballadors perquè innovin i contribueixin a aconseguir els objectius estratègics de l’organització.Llegeix més »