Fent créixer la Comunitat de jammers, resum de la 2a trobada

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha estat en els darrers anys la seu de la Barcelona GovJam, un esdeveniment sobre disseny de serveis públics organitzat per l’estudi de disseny de serveis We Question Our Project en el marc de la Global GovJam, on cada any han participat alhora altres 30 a 50 ciutats arreu del món.

Un dels valors que s’han anat generant en tots aquests anys de l’esdeveniment ha estat la creació, informal, d’una comunitat de persones, majoritàriament treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya, que mogudes per les “ganes de més innovació”, han insistit en cada edició, en la necessitat de seguir en contacte per continuar compartint, aprenent i explorant, més enllà de l’esdeveniment de 48 hores–– Barcelona Govjam.  Arran d’això el 2017 i el 2018 s’han dut a terme algunes activitats que giren al voltant d’aquesta idea: crear la Comunitat de la Barcelona GovJam. La primera de les activitats va ser el 2017 amb la celebració de la 1a Trobada anual que donava inici a l’embrió de la pròpia comunitat, en aquella sessió es va establir, amb les persones participants, com havia de ser aquesta comunitat.

El 2018 es van dur a terme dues accions més, per una banda la 1a Trobada territorial de Jammers amb l’objectiu de descentralitzar el concepte d’innovació a través de la co-creació de serveis públics, aquesta trobada va ser a l’estiu i es va fer a Reus, va ser l’oportunitat que els membres de la comunitat s’estrenessin com a dinamitzadors-mentors d’una activitat formativa de co-creació de serveis públics i l’oportunitat d’incrementar la xarxa de persones, especialment a les administracions del Camp de Tarragona.

A finals de 2018 es va fer la 2a trobada que va servir per seguir definint el futur de la Comunitat.  La sessió va començar amb un Open Space (si no sabeu el que és ho podeu aprendre a l’article de la 1a trobada a aquest mateix blog) i en aquesta primera part es van tractar algunes propostes que els propis participants van voler presentar sobre innovació i co-creació de serveis públics. Read More »

#SomAquí #Som8deMarç – Núria Balada

Aconseguir la igualtat efectiva de drets de dones i homes i l’erradicació de la violència masclista son objectius fonamentals del Govern. Aquest 8 de març hem de dir que queda feina a fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles.

És per aquesta raó que la campanya d’enguany del Dia Internacional de les Dones #SomAquí #Som8deMarç mostra la sintonia del Govern amb els moviments feministes i reconeix les seves importants aportacions a la societat i per als drets de les dones. I és, gràcies als moviments feministes i les dones que van sortir al carrer a reclamar els seus drets, que la igualtat de dones i homes és un dret teòric conquerit. Però, com molt bé queda explicat a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva (…) A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals (…) resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits”.Read More »

Projecte de mentoria d’acollida: una nova manera de rebre a les persones a l’Escola

Acollir a les (noves) persones a una organització

L’acollida de les persones a una organització és un procés que esdevé cabdal per facilitar la incorporació plena de les persones al seu lloc de treball.  Habitualment aquesta acollida es fa “presentant” l’organització i, sobretot, el lloc de treball en el qual es desenvoluparà, és a dir: posant el centre en l’organització i el lloc de treball, però i si canviem el punt de vista i la persona que s’incorpora és el més important?

Com ho feiem fins ara?

L’acollida a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, igual que a molts altres llocs de l’administració (i també del sector privat) consistia en el lliurament d’una documentació elaborada per l’àrea de recursos humans amb un conjunt d’informació que hauria de servir perquè les noves incorporacions coneguessin la institució i un “passeig” per l’Escola per fer presentacions de persones i funcions dels que ja hi treballaven i la persona que s’incorporava.

Com va començar aquest projecte?

Fruit del treball desenvolupat per l’equip motor sobre participació del personal de l’any 2017 es va proposar i definir “la mentoria d’acollida”, com una eina per facilitar la incorporació del nou personal a l’Escola, centrada en les necessitats de la persona que s’incorpora a l’organització durant les primeres setmanes a l’EAPC i, com a organització, fomentar la cohesió de les persones més enllà de l’acollida professional.

La mentoria és una eina d’aprenentatge que afavoreix el desenvolupament de les persones en una organització. Consisteix en aprendre de l’experiència d’una altra persona, qui fa la mentoria, qui guia i ajuda a la persona que rep la mentoria.Read More »

La integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Una realitat des de fa 20 anys – Marta Girabau i Marina Giménez

JL Bassas
Mònica Izquierdo
Octavi Panades
Teresa Samper

Aquest article es publica en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat que se celebra el dia 3 de desembre

A Catalunya, segons dades estadístiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha un total de 551.440 persones amb discapacitat, de les quals, 57.647 tenen discapacitat intel·lectual. El dia 3 de desembre és el dia mundial de les persones amb discapacitat. Aquest dia el va establir L’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1992 amb motiu del tancament del decenni 1983-1992, anys durant els quals va tenir lloc un procés de pressa de consciència i de successives mesures orientades a la millora de la qualitat de vida i consecució de la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat. Malgrat els avenços produïts encara avui en dia s’han de reivindicar el compliment de molts drets d’aquestes persones. La igualtat dels seus drets passa inevitablement per la seva inclusió laboral, que és la garantia de la plena inclusió social.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat basada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els pactes internacionals dels drets humans reconeixen que totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats, sense distinció de cap mena. Es va signar el 13 de desembre de 2006 a Nova York i l’Estat Espanyol la va signar el 30 de març de 2007. L’article 27 de la Convenció que  fa referència al treball i ocupació diu que els Estats s’han de comprometre a contractar persones amb discapacitat en el sector públic.Read More »

Iniciem els treballs per a la confecció d’un diccionari de competències en innovació

Tenir identificades les competències professionals vinculades als perfils d’innovació, disposar de mecanismes formatius i d’aprenentatge de suport al seu desenvolupament, i reconèixer el perfil innovador i l’acció innovadora als efectes de carrera professional són objectius que s’ha marcat la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Per a aconseguir-ho, -o si més no, per a donar un primer pas en aquesta direcció -, InnoGent ha impulsat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Secretaria d’Administració i Funció Pública el projecte d’elaboració d’un diccionari de competències en innovació, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en innovació que les persones despleguen en el procés de generació i implementació de noves idees per crear valor per a la societat mitjançant serveis i processos nous o millorats.

Aquest diccionari, que s’està elaborant amb la col·laboració de TecnoCampus, aportarà les bases d’un perfil innovador a l’Administració Pública i la seva concreció en accions  derivables en experiència d’aprenentatge, de manera que es pugui aconseguir incorporar coneixements, habilitats i actituds innovadores en els treballadors i treballadores del sector públic.Read More »