Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Primer premi de Polítiques sectorials i serveis finalistes de la 3a edició dels Premis Alfons Ortuño – Agustí París i Roig

El Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat és una plataforma per compartir i publicar capes d’informació geogràfica generades pels diferents organismes de la Generalitat. És un sistema d’informació transversal que permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació actualitzada i oficial.  El Departament de Territori i Sostenibilitat és el promotor d’aquesta plataforma d’àmbit de tota la Generalitat.

Les reestructuracions de departaments solen portar inherents problemes tecnològics i d’interoperabilitat d’informació. Això va succeir al Departament de Territori i Sostenibilitat amb la reestructuració de departaments de la Generalitat aprovada pel Decret 200/2010 de 27 de desembre, quan es va constituir amb la unió del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb part del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El nou Departament es va trobar amb dos sistemes d’informació geogràfica (SIG) tecnològicament diferents que provocaven problemes d’accessibilitat a la informació, perquè continuaven funcionant com a sistemes separats.Llegeix més »

Una reflexió a l’entorn dels treballadors públics: premis Alfons Ortuño

Dijous 5 de març va tenir lloc a l’EAPC una jornada pensada per explicar amb més detall els projectes guardonats en la segona edició dels premis Alfons Ortuño. La idea, però, no va ser que fos una ronda d’intervencions en què cadascú explicava les característiques del projecte, sinó que es va organitzar en tres taules rodones en format de conversa, on un conductor anava desgranant els aspectes que no apareixen en els informes: com es va forjar el projecte, obstacles i oportunitats, sinergies creades, resultats… La jornada va generar més expectativa de la prevista, perquè la sala estava plena a vessar i el públic assistent va participar activament en el debat.

Això va comportar que la jornada es convertís en una bona oportunitat per reflexionar a l’entorn del paper del treballador públic: com ens ha canviat la transformació de la societat, la introducció del món 2.0, què ens cal per continuar avançant, quins canvis necessita l’Administració per situar-se on li pertoca… Aquí us presentem un resum de les idees principals que van sorgir.Llegeix més »

Les bones pràctiques tenen recompensa: els premis Alfons Ortuño

La feina de cada dia sovint ens absorbeix i no ens permet reflexionar sobre el que fem cada dia, sobre l’abast de la nostra feina quotidiana. Tot i així, tots sabem que és convenient, de tant en tant, aturar-nos i pensar si el que fem és correcte i si es podria fer millor. I no solament això; també és bo documentar tots els projectes que duem a terme per tal de comprovar no només el que podríem millorar, sinó el que ja fem bé i el que pot ajudar altres persones, servir d’inspiració a nous projectes, contribuir al desenvolupament d’altres serveis. Saber que fem una cosa molt ben feta, i que ens la reconeguin, també ens esperona a vetllar per mantenir uns criteris d’excel·lència i a cercar la millora permanent.Llegeix més »