L’Administració electrònica “ad extra” i “ad intra” – Frederic Viscarro

Amb l’entrada en vigor de la nova llei de procediment administratiu, l’Administració pública, ja no pot ser d’una altra manera que electrònica. El que era un model esdevé la norma. L’Administració ha d’afavorir la disponibilitat, la facilitat d’accés i l’estalvi de temps en les relacions amb les persones, les empreses i entre organitzacions. En conseqüència la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual dels procediments de les Administracions. Uns procediments que configuren uns processos dels que depenen en gran part, els resultats d’aquestes organitzacions. Així com a organització pública, es fa indispensable, en primer terme l’identificació i anàlisi d’aquests processos propis:

Estratègics, els que persegueixen aconseguir els objectius estratègics de cadascun dels àmbits d’actuació de l’organització.

De suport,  els que no estan vinculats al desplegament de les polítiques de l’organització però són necessaris pel desenvolupament de la pròpia activitat

Claus o operatius, els que estan vinculats al desplegament de les polítiques de l’organització i estan orientats a la prestació dels serveis o sigui, resultats.Llegeix més »

Compartir el coneixement entre els directius públics, per a què? – CORH

publicmanagementminorÉs sabut per tothom que la formació tradicional, tot i seguir sent necessària, és cada cop més insuficient per capacitar els professionals i dotar-los de les habilitats, coneixements i competències necessàries per donar respostes a les situacions que se’ns plantegen diàriament a la feina. Els directius públics de l’Administració local no en són una excepció. Segurament, de fet, resulta especialment necessari per a aquest col·lectiu ‘capacitar-se’ per fer front als reptes i les cada cop més grans exigències de qualitat, eficiència i transparència que hi ha en la gestió dels recursos públics, cosa que requereix respostes i actituds flexibles i innovadores (i que difícilment es poden aprendre en un curs ‘convencional’).

Aquesta formació, doncs, cal complementar-la amb l’intercanvi i l’aprenentatge informal que es produeix fora de les aules entre els diferents membres d’una mateixa organització. De fet, cada cop trobem més experiències orientades a canalitzar, vehicular i, en definitiva, gestionar el coneixement i l’expertesa que hi ha en les organitzacions (que acumulen els seus treballadors a partir de les seves experiències). Iniciatives com les comunitats de pràctica (CoP) en són una mostra.Llegeix més »

La setena onada de l’Observatori de Govern Local: la transparència quotidiana – Esther Pano Puey

El proppassat mes de setembre, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals iniciava una nova edició de l’Observatori de Govern Local, que serà ja la setena. De fet, el 2015 es compliran 10 anys d’un projecte que va arrencar amb el plantejament de reunir informació objectiva sobre el nivell municipal i posar-la a l’abast del món acadèmic, dels responsables municipals i de les institucions per tal d’aportar elements útils per a la gestió i també per a la creació de coneixement amb una metodologia empírica.Llegeix més »