Directius públics professionals: pocs i bons…?

Brigitte Djajasasmita
Brigitte Djajasasmita

El passat 2 de novembre va tenir lloc a l’Escola d’Administració Pública la darrera de les sessions de les Jornades de reforma de la funció pública, centrada en el tema de la Direcció Pública Professional, amb 3 ponents: Eduard Gil, de l’Ajuntament de Gavà; Roser Fernàndez, secretària general del Departament de Salut, i Carlos Losada, professor d’ESADE.  El relator va ser Josep Ramon Morera, del Departament de Salut.

Tot i les diferents perspectives de les tres persones que varen intervenir, hi va haver clares coincidències a ressaltar la importància de comptar amb una direcció pública professional més ben estructurada que en l’actualitat, a fer veure als politics la importància i la necessitat d’aquest canvi, i a definir adequadament l’encàrrec  de gestió d’aquests professionals, qüestió que no és gens fàcil.

Al mateix temps algun dels ponents va incidir en la importància que la posada en marxa de la direcció pública professional es faci d’una forma realista, tenint en compte que es poden posar en qüestió algunes de les lògiques tradicionals de funcionament dels partits polítics. Una de les expressions usades va ser la de “no trencar la joguina”, en el sentit que un desplegament  inicial de la direcció pública professional excessivament ambiciós pot perjudicar el bon desenvolupament del projecte a mitja termini, ja que generaria excessives resistències.

També va aparèixer el debat sobre on situar les dues línies divisòries: la primera entre l’alta funció publica directiva (subdirectors, gerents, funcionaris nivell 30) i la Direcció Pública Professional definida a l’article 13 de l’EBEP i, la segona, entre el conjunt de càrrecs de naturalesa específicament política i la direcció pública professional. També en l’àmbit local apareixia la necessitat d’establir distincions amb els actuals llocs directius de caràcter eventual.

En l’aspecte quantitatiu, l’opinió general sí que coincidia a remarcar que el nombre de possibles llocs directius professionals seria certament baix, molt inferior, per exemple, al nombre d’alts càrrecs. Com va indicar una de les persones intervinents referint-se al nombre de directius : “…pocs, bons i avaluats amb rigor”.

Opina sobre aquests temes !!  Participa en el debat !!

Deixa un comentari