9 de desembre, Dia Internacional contra la Corrupció

http://www.un.org/

El 31 d’octubre de 2003, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció i va demanar que el Secretari General designés l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD) com a secretaria per a la conferència dels estats part en la Convenció (Resolució 58/4). L’Assemblea també va designar el 9 de desembre com el Dia Internacional contra la Corrupció, per despertar consciència sobre la corrupció i sobre el paper de la Convenció per combatre-la i prevenir-la. La Convenció va entrar en vigència el desembre de 2005.

En el missatge difós pel secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-Moon, es demana a “tots els habitants del món que contribueixin a trencar la cadena de la corrupció”, títol de la campanya que promou l’ONU en aquest àmbit. La campanya internacional conjunta de 2014 se centra a mostrar com la corrupció obstaculitza els esforços per assolir els objectius de desenvolupament del mil·leni, soscava la democràcia i l’estat de dret, porta a violacions dels drets humans, distorsiona els mercats i erosiona la qualitat de vida. En concret, demana als serveis públics que “compleixin les normes més elevades d’integritat” i que es guiïn per “l’ètica, la transparència i el retiment de comptes”.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’adhereix al missatge del secretari general de la ONU i posa de relleu que més enllà de lluitar contra la corrupció cal que existeixin uns valors i principis socialment i globalment acceptats que han de servir perquè empleats públics i administracions públiques recuperin la confiança de la ciutadania.  Quins creieu que han de ser aquests valors i principis?

Deixa un comentari