Parlem sobre govern obert!

Dijous 19 de març va tenir lloc a l’EAPC la jornada Estratègies de govern obert i transparència: projectes presentats als premis Alfons Ortuño 2014, que, encapçalada per una conferència d’Alexander Heichlinger, de l’EIPA (European Institute of Public Administration), sobre bones pràctiques de govern obert en algunes administracions públiques europees, exposava tres projectes catalans presentats a la segona edició dels premis Alfons Ortuño que tractaven sobre aquest tema.

L’Alexander va exposar alguns dels projectes presentats als premis EPSA, que atorga cada dos anys la Unió Europea a l’excel·lència en les pràctiques de les administracions públiques. Aquests premis no solament serveixen per premiar les bones pràctiques, sinó també per anar constituint una base de coneixement del canvi que les administracions europees de tots els nivells han engegat per adaptar-se als nous models de societat i a la crisi econòmica. En concret va destacar quatre exemples molt inspiradors:

– un projecte del govern noruec per desenvolupar un portal de recursos d’aprenentatge en el qual s’hi han implicat professors i alumnes ens demostra que un aspecte important en qualsevol iniciativa pública és la col·laboració: tothom s’ha de sentir part del projecte, l’ha de sentir com a propi

– una experiència de la policia local de Reykjavik que destaca la importància de tenir un bon pla de comunicació per arribar a tothom de manera adequada

– un intent de construcció d’un espai per l’obertura de dades de l’ajuntament de Munich que no va funcionar per manca d’implicació dels líders; el lideratge, un altre aspecte cabdal.

Seguidament es va iniciar una taula rodona amb format obert, en la qual els assistents podien intervenir amb les seves opinions o preguntes. Els tres projectes presentats van ser una experiència integral de govern obert desenvolupada a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; un pla d’avaluació dels plans de desenvolupament comunitari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; i una experiència de dinamització associativa 2.0 de la Diputació de Barcelona. La coordinació va anar a càrrec de Sandra Lomas, tècnica de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut i membre de la XIP, Xarxa d’Innovació Pública.

De les moltes idees que van sorgir voldríem destacar-ne una de central i tres aspectes relacionats. La idea central és que l’aplicació d’estratègies de govern obert a les administracions són una ocasió magnífica per generar valor per part dels serveis públics. La tecnologia no serveix només per estalviar costos, sinó que comporta un canvi en les relacions de l’Administració amb la ciutadania, i aquest canvi s’ha de treballar molt especialment de manera interna, enfortint els lideratges relacionals i fomentant amb els treballadors la cultura de la col·laboració i la participació amb la ciutadania.

Per fer-ho ens cal aprofundir en tres aspectes bàsics:

– la comunicació, interna i externa, entre els treballadors i amb la ciutadania. No es tracta d’oferir molta informació, sinó aprendre a seleccionar aquesta informació i sobretot a oferir-la en formats comprensibles, d’una banda, i reutilitzables, de l’altra

– l’avaluació, que cal assumir com a part imprescindible del procés de millora i no com a element de fiscalització. Per aconseguir-ho, també cal treballar especialment les relacions de confiança entre els treballadors públics i entre els càrrecs i els treballadors

– la formació que ha de ser continuada en temes de tecnologia, però també de comunicació, formes de participació, treball col·laboratiu i lideratge relacional.

Segur que si vau poder participar a la jornada vau treure altres conclusions també destacables. Les voleu afegir? I si no hi vau ser, doneu-nos la vostra opinió!

Deixa un comentari