Les revistes científiques del segle XXI

crecs-2016Una revista científica és la que presenta resultats inèdits de recerca i que n’assegura la qualitat mitjançant un procés d’avaluació per part d’experts, conegut com a peer review.

Les revistes científiques van néixer al segle XVII amb la publicació de la Journal des sçavans a França i la English Philosophical Transactions of the Royal Society a la Gran Bretanya. Durant quatre segles aquest format de publicació es va mantenir inalterable com a mitjà principal per a difondre les últimes novetats de qualsevol disciplina científica. L’adveniment d’Internet i l’inici de l’era digital han suposat una revolució per a les revistes científiques. O, potser no ha estat tan així?

El passat 5 i 6 de maig les editores tècniques de les revistes de l’EAPC han assistit a la 6a Conferència internacional sobre revistes de ciències socials i humanitats que ha tingut lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Una de les principals conclusions a la qual s’ha arribat en el transcurs de la conferència és que, malgrat les innovacions tecnològiques, la revista segueix essent, a hores d’ara, la unitat de comunicació científica bàsica. La raó principal d’aquest fet és la necessitat, per part de la comunitat científica, d’un filtre previ. Mitjançant l’avaluació dels treballs que s’hi presenten, les revistes científiques de qualitat garanteixen als científics la solvència científica necessària dels continguts que s’hi publiquen.

Partint d’aquesta premissa, a la conferència s’han posat de manifest les possibilitats que el món digital ofereix a la comunitat científica: la posada a disposició de les dades de recerca; la democratització de la informació i el coneixement que ha suposat l’accés obert; la necessitat d’una major transparència en les avaluacions de les agències qualificadores; les mètriques alternatives com a via de superació dels índexs d’impacte; l’enriquiment dels continguts, etc.

L’EAPC publica dues revistes científiques (Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law i Revista Catalana de Dret Públic) que compten amb una llarga trajectòria de més de trenta anys, però que alhora treballen per a la incorporació de les novetats i millores que l’era digital posa al nostre abast. Us convidem a visitar-les.

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions

Deixa un comentari