#eapcOpenLab: Més enllà de la competitivitat i la reputació, la Responsabilitat Social al centre de l’estratègia – Juliana Vilert

El sector públic empresarial és aquell instrument de que es dota una societat per a poder prestar o organitzar la prestació dels serveis públics essencials amb uns criteris de gestió que poc s’haurien d’allunyar dels propis de qualsevol empresa de caràcter privat, com ho són per exemple la rendibilitat i l’eficiència.

Dit això, cal tenir present però que aquesta gestió ha de fer-se, amb caràcter imperatiu, en un marc de governança ètica i socialment responsable que tingui com a visió essencial l’interès general.

Orientar la presa de decisions de les empreses a l’interès general, no significa res més, però tampoc res menys, que no perdre de vista que aquestes decisions han de posar l’interès de la ciutadania al centre. Ha de ser una gestió que, amb una visió proactiva i un enfocament empresarial busqui la creació de valor públic.

La cerca de valor públic és l’equivalent a la cerca del benefici econòmic en el context privat. La gestió pública empresarial ha de cercar l’augment del valor d’interès general en un enfoc integral d’allò que és valuós per una societat. I a més hem de ser capaços de demostrar-ho en termes de resultats i impactes: del servei públic que tenim encomanat, d’altres impactes socials i en el manteniment de la confiança i la reputació de la ciutadania en les nostres empreses.

A FGC per exemple això es traduiria en si som capaços de prestar el serves de transport que s’espera de nosaltres amb els criteris de màxima qualitat; que no generem externalitats negatives, mediambientals, per exemple; que generem el màxim d’impactes positius, d’equilibri territorial per exemple; i que mantinguem el nivell de confiança i orgull de les persones usuàries i de les que no en són sobre el sistema de transport públic.

Aquesta contribució no es justifica només pel fet d’existir i de realitzar la nostra funció com a empresa pública. Parlar de responsabilitat social en l’àmbit públic empresarial no és dur a terme actuacions d’acció social, o si més no, no únicament o no fer-ho al marge dels objectius que són la raó de l’objecte social de l’empresa.

Avançar en el camí de la sostenibilitat implica necessàriament la voluntat d’enfortir la confiança de les nostres parts interessades.

En el cas d’FGC, donar satisfacció de manera equilibrada a totes aquelles persones i col·lectius que tenen interessos legítims en la nostra activitat és la manera d’aconseguir altes cotes de confiança, al temps que representa també una de les essències que defineixen la nostra responsabilitat social com a organització. És per això, que posar el focus en les parts interessades ho entenem com a l’essència de la nostra responsabilitat empresarial, i això significa integrar la identificació dels impactes de la nostra activitats en totes les decisions empresarials i la gestió de les nostres relacions en el cicle de gestió global d’FGC.

El Pla de responsabilitat social pels propers anys implica un compromís clar en l’estratègia d’FGC assolint i superant els grans reptes que la sostenibilitat ens planteja, com són:

–         consolidar l’ètica en totes les nostres actuacions

–         mantenir i millorar les altes cotes de qualitat i seguretat que ja tenim

–         preservar el medi ambient

–         gestionar amb eficiència els recursos

–         contribuir a l’equilibri i la cohesió social

i tot això, reforçant el compromís de totes les persones que treballen a l’empresa.

 

Juliana Vilert i Barnet
Directora a FGC Social Corporativa

Una resposta a “#eapcOpenLab: Més enllà de la competitivitat i la reputació, la Responsabilitat Social al centre de l’estratègia – Juliana Vilert

  1. Les explicacions de la Juliana Vilert en relació al Pla de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa FGC van seduir la sala. Ens va mostrar un empresa pública de capital conscient.

Deixa un comentari