#SomAquí #Som8deMarç – Núria Balada

Cartell campanya Som aquí, som 8 de marçAconseguir la igualtat efectiva de drets de dones i homes i l’erradicació de la violència masclista son objectius fonamentals del Govern. Aquest 8 de març hem de dir que queda feina a fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles.

És per aquesta raó que la campanya d’enguany del Dia Internacional de les Dones #SomAquí #Som8deMarç mostra la sintonia del Govern amb els moviments feministes i reconeix les seves importants aportacions a la societat i per als drets de les dones. I és, gràcies als moviments feministes i les dones que van sortir al carrer a reclamar els seus drets, que la igualtat de dones i homes és un dret teòric conquerit. Però, com molt bé queda explicat a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva (…) A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals (…) resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits”.

Les administracions públiques estem obligades a incorporar el principi d’igualtat efectiva de dones i homes i de transversalitat de gènere en tots els àmbits i nivells de les nostres organitzacions. Hi estem obligades legislativament i a més hem de ser un exemple per a tota societat. Per servir bé tota la ciutadania és obvi que hem de treballar pensant en les diferents realitats i socialitzacions de gènere, i que les nostres actuacions, lluny de perpetuar discriminacions, les han d’evitar i han de liderar processos de canvi i posar en marxa projectes transformadors amb l’objectiu d’aconseguir el més ràpidament possible que la igualtat sigui una realitat efectiva.

Avui Dia internacional de les Dones, 8 de març, hem de posar en valor tota la feina que estem fent conjuntament Institut Català de les Dones i EAPC, amb la complicitat de tots els departaments de la Generalitat i els ens locals, per facilitar formació que normalitzi  la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells i àmbits de les polítiques públiques.Tenim el convenciment que gràcies a eines com el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya farem l’administració catalana més eficaç alhora que accelerem les transformacions que ens calen per assolir la igualtat efectiva de dones i homes. La formació i la capacitació continuada en el temps del personal públic garantirà que cap aspecte del treball i l’acció de les administracions sigui aliè al gènere.

Ens adrecem a tres col·lectius professionals prioritaris: l’alta direcció i línia de comandament, els i les professionals dels circuits de violència masclista i les persones referents d’igualtat. El Pla preveu una inversió de prop de 200 mil euros anuals en formació i ens situa com administració pública pionera pel que fa a la formació sobre perspectiva de gènere orientada a resultats, i adreçada al personal directiu. 

Considerem especialment rellevant que qui lidera i desenvolupa els equips professionals incorpori la transversalitat de gènere en els seus objectius. En concret, l’objectiu és arribar l’any 2020 a formar al 25% del personal directiu i de comandament de la Generalitat de Catalunya i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la presa de decisions d’alt nivell, responsable de l’èxit en la gestió i del lideratge dels equips humans.

També vull recordar que fins el proper dia 11 de març està oberta la inscripció de la segona edició del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (UB), una formació idònia per adquirir competències com l’anàlisi de problemes públics, l’elaboració de diagnòstics, la interpretació d’indicadors i la formulació d’enfocaments de solució alternatius gràcies a la incorporació de la mirada que aporta la perspectiva de gènere.

En qualsevol camp i nivell de la nostra actuació pública, si oblidem el 51% de la població, no estem fent bé la nostra la nostra feina. En canvi, quan incorporem les dones i la perspectiva de gènere a les polítiques públiques hi estem afegint indubtablement qualitat i eficàcia.

Núria Balada
Presidenta de l’Institut Català de les Dones

Leave a Reply