El canvi comença des de dintre. Guia d’acompanyament a la transformació digital – Ester Manzano Peláez

Estem vivint l’anomenada “revolució digital”, la qual afecta la nostra vida professional i personal. Des de l’àmbit professional, aquesta revolució implica repensar com donem resposta a les demandes que s’adrecen a les nostres organitzacions, tant internes com externes. Fins ara hem posat el focus en les demandes externes, però ara hem de posar part de la nostra atenció en les internes. I ho hem de fer perquè en aquest moment el procés de transformació que les nostres organitzacions han d’experimentar implica una reflexió i una acció conjunta que faci efectiu el canvi cultural del que tant es parla i que moltes vegades sembla que es tracta d’una moda que no va associada a accions concretes per fer-lo possible.

Les regles del joc per fer efectiva la transformació digital del sector públic requereixen dissenyar mesures concretes, atenent les seves especificitats i sempre amb la voluntat de fer efectiu un canvi real que permeti la resposta i l’adaptació que es requereix en el moment actual. En aquest sentit, i sent conscient del que passa al nostre entorn, el pas de la societat analògica —caracteritzada per l’accés a uns serveis universals i de qualitat— a la societat hiperconnectada —que posa l’accent en l’accés a serveis en menys temps i amb menys recursos i s’adreça cap a la societat hiperdigitalitzada, que requerirà l’accés a serveis proactius, personalitzats i sostenibles— fa palesa la necessitat de definir un model d’actuació que prepari i enforteixi el sector públic des de dintre per afavorir el disseny i la prestació d’uns serveis públics adaptats a la nostra societat. Si volem que el nostre sector públic experimenti un canvi, aquest ha de començar des de dintre i, posteriorment, es reflectirà en la societat.

Des de la Direcció General d’Administració Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública s’ha definit la Guia d’acompanyament a la transformació digital com una crida a l’acció i, amb l’objectiu d’acompanyar el sector públic en aquest procés de transformació, identifica projectes concrets que es vertebren sobre la base de quatre motors:

  • El primer fa referència a les persones i considera l’evolució de la naturalesa de la feina, de les estructures organitzatives i del propi entorn de treball per establir els àmbits d’actuació que s’orienten a l’actualització del diccionari de competències, l’actualització de les competències digitals a les descripcions de llocs de treball, el Manual i el qüestionari d’autoavaluació de l’empleat públic digital, el desplegament de l’Administració sense papers i els laboratoris d’aprenentatge, entre d’altres.
  • El segon se centra a incorporar la visió digital als processos i a elaborar la metodologia per dissenyar els serveis públics digitals. En aquest punt la guia per al disseny de serveis digitals juga un paper cabdal per afavorir la introducció d’un nou paradigma.
  • El tercer se centra en la dada i posa el focus, a partir del model de govern de la dada, en diferents dimensions de treball com ara la gestió ètica de les dades, el modelatge i l’arquitectura de les dades, les metadades per assegurar un vocabulari comú, la qualitat, seguretat i privacitat de la dada i l’estructura organitzativa sobre la qual s’ha d’articular la funció de govern, la qualitat i l’analítica de la dada.
  • El quart es focalitza en la tecnologia i s’hi identifiquen dues grans línies de treball: per una banda, pretén assegurar que els nostres sistemes corporatius transversals s’adaptin a les noves necessitats; i per l’altra, busca introduir nous sistemes que ens ajudin a reduir la distància entre el que tenim i el que és necessari per avançar en l’administració digital.

Com treballem aquests quatre motors incidirà en el model de relació amb la ciutadania, el model de gestió, que marca la manera de fer de la nostra Administració, i el model d’innovació tecnològica, el qual ha d’afavorir el testatge de les anomenades tecnologies disruptives mitjançant casos d’ús.

Aquesta Guia, que s’inspira en els principis rectors de la transformació digital de les administracions públiques —que són el principi de digital per defecte, el principi d’una sola vegada, el principi d’inclusió i accessibilitat, el principi d’obertura i transparència, el principi interadministratiu per defecte i el principi de confiança i seguretat—, pretén de manera resumida:

  • Establir un model de governança que faciliti la coordinació i la col·laboració de l’ecosistema implicat en l’Administració digital.
  • Impulsar noves maneres de treballar i incorporar noves competències digitals a l’Administració.
  • Introduir la visió digital en les formes de fer per al disseny i la prestació dels serveis públics digitals.
  • Avançar en la gestió orientada a la dada.
  • Aprofitar el potencial de la tecnologia com a palanca facilitadora i acceleradora del canvi.

Estem en un moment en què la immediatesa ho és tot. Volem resultats ja! Però això no ens eximeix de la responsabilitat de pensar i reflexionar sobre què hem de fer i com ho hem de fer. Alerta, això no ha d’implicar la paràlisi per l’anàlisi, “simplement” hem de ser àgils en la definició i l’actuació. Esperem, doncs, que la Guia d’acompanyament a la transformació digital de la Generalitat de Catalunya faciliti tant la reflexió com l’acció i que, de manera conjunta, aconseguim una Administració més digital que continuï sent generadora de valor social.

Ester Manzano Peláez
Directora General d’Administració Digital

Deixa un comentari